Hva er en barycenter?

December 9  by Eliza

I astronomi, er en barycenter sentrum av massen av to eller flere himmellegemer som går i bane hverandre, eller det punktet hvor objektene er balansert. Når et objekt er tradisjonelt tenkt som går i bane rundt en annen, slik som månen i bane rundt jorden eller Jorden i bane rundt Solen, er sentrum av bane nesten aldri på direkte sentrum av den mer massive kroppen. Snarere er begge objektene i bane rundt det samme punktet, barycenter, som kan ligge mer eller mindre utenfor sentrum innenfor den mer massive kroppen.

Jo større forskjellen i masse mellom to objekter i samme bane systemet, jo større avviket i størrelse mellom sine respektive baner. To objekter med lik masse bane rundt samme punktet kan ha reise i samme bane og ligge på motsatte punkter på den, eller de kan reise i divergerende elliptiske baner rundt barycenter. I et system som det av Jorden og Solen, på den annen side, jo mer massive kroppen beveger seg knapt i det hele tatt i forhold til mindre massiv en.

Den barycenter av to legemer i bane rundt hverandre kan bli funnet ved å beregne avstanden mellom de mer massive kroppen og barycenter. Denne avstand er gitt ved avstanden mellom midtpunktene til de to legemene, multiplisert med massen til mindre kropp dividert med den kombinerte masse av begge legemer. Hvis R1 er brukt til å representere avstanden mellom sentrum av den større masse og barycenter, blir en brukt for å representere avstanden fra midten av en masse til sentrum av den andre, og m 1 og m er 2 massene de større og mindre legemer, henholdsvis den følgende ligning benyttes: R1 = a * (m 2 / (m + 1 m 2)). Hvis R1 er mindre enn én, er barycenter ligger inne i mer massivt legeme.

  • Når et objekt er tradisjonelt tenkt som går i bane rundt en annen, slik som månen i bane rundt jorden, er sentrum av bane nesten aldri på direkte sentrum av den mer massive kroppen.