Hva er en bedriftstillitsforhold?

May 21  by Eliza

Bedriftens forvaltere er enheter som er betrodd oppgaven med å forvalte de finansielle eiendelene i et gitt parti, som en tillit selskap eller en bank. Å utføre de ulike ansvarsområder knyttet til forvaltningen av midlene, vil en bedriftstillitsforhold ofte gis hjemmel til å gjøre bruk av midlene på en måte som er forventet å resultere i en fordel for eieren av eiendelene. I noen tilfeller er det tillitsforhold valgt av en fest for personlige eller forretningsmessige årsaker. Andre ganger, er forvaltere utpekt av en domstol som et middel for å beskytte eiendelene til en person eller selskap.

Bedriftstillitsforhold kan bli referert til av ulike titler, avhengig av det nøyaktige innholdet i myndighet og autoritet som er utvidet til tillitsforhold. I situasjoner hvor enheten er administrerende en eiendom, kan det være kjent som en fullbyrder. Skulle det være nødvendig for domstolene til midlertidig tildeling kontroll av eiendelene til personer med fysiske eller psykiske problemer, banken eller tillit selskap kan bli identifisert som en verge eller en bobestyrer. I alle tilfeller, er rollen til tillitsforhold til å foreta økonomiske beslutninger som er til beste interessene til eieren av eiendelene.

Når en bedriftstillitsforhold er oppnevnt av retten, er det ofte spesifikke retningslinjer på plass krever tillitsforhold til å rapportere status av eiendelene på en jevnlig basis. I noen situasjoner kan domstolene krever bestemte dokumenter gis på årlig eller halvårlig basis, for å sikre at bedriftens tillitsforhold opptrer innenfor byens utkant hjemmel gitt. Når det er oppnevnt av eieren av eiendelene, kan andre ordninger vedrørende rapportering tiltak iverksettes.

En bedriftstillitsforhold kan fungere i rollen som tillitsmann eller fullbyrder for en kort periode, eller oppnevnes for en ubestemt tidsperiode. Det er ikke uvanlig for enkeltpersoner å utnevne en slik enhet for å håndtere økonomiske forhold når han eller hun vil være i stand til å forvalte eiendeler for en bestemt periode. Samtidig kan en bedriftstillits være nødvendig dersom det er forventning om at enkelte vil være ute av stand til å håndtere eiendeler riktig på grunn av pågående helseproblemer eller andre faktorer som svekker dommen for den enkelte.

  • Bedriftens forvaltere er enheter som er betrodd oppgaven med å forvalte de finansielle eiendeler i et gitt parti.