Hva er en behandling Samtykke Form?

January 29  by Eliza

Når det gjelder helsesektoren, den medisinske profesjon og loven tar stilling at kompetente personer bør være fullt involvert i beslutninger knyttet til helsetjenester. For å oppnå dette målet, er pasienter som gjennomgår medisinske tjenester vanligvis nødvendig å signere en samtykkeerklæring. Kjent som en behandling samtykkeskjema, bekrefter dette formelt dokument som pasienter har gitt frivillig tillatelse til å motta medisinske tjenester eller delta i kliniske studier.

Målet med en behandling samtykkeskjema er å utdanne pasienten og etablere medisinsk ansvar. Å få pasienten til å signere samtykkeskjema er generelt ansett som den siste etappen i den juridiske prosessen som kalles informert samtykke. Målet om informert samtykke er å sikre at en pasient har fått nødvendig kunnskap for å ta en avgjørelse om hans eller hennes valg i å motta medisinsk behandling, tester, tjenester eller invasive prosedyrer.

Generelt, informert samtykke krever at leger diskutere med en pasient formålet med prosedyren i lekmann vilkår. Opplysninger om rimelig forutsigbare risikoer og fordeler av behandlingen er vanligvis inkludert. En gjennomgang av de potensielle bivirkninger forbundet og alternative kurs av behandling er en del av kommunikasjonsprosessen med pasienten. Informert samtykke gjør at pasienter en mulighet til å stille spørsmål og sikrer den enkelte har en forståelse av den foreslåtte løpet av behandlingen, og dermed hjelpe pasienter med å gjøre en informert beslutning om å avvise eller akseptere behandlingsplan.

Å dokumentere informert samtykke, blir kommunikasjonen vanligvis registrert i pasientens journal. I sykehus innstillinger, kan denne informasjonen bli uavhengig vurdert for å sikre pasientene er godt informert om individuelle rettigheter og forstå behandling beslutninger. Selve behandlingen samtykkeskjema vil oppsummere den informasjonen til pasienten.

En konfidensielt klausulen er standard på et informert samtykke skjema for å dekke hvordan informasjonen vil bli beskyttet og i hvilke situasjoner kan det deles. For eksempel vil en samtykkeerklæring opprettet av en psykolog vanligvis løse juridiske situasjoner der loven krever taushetsplikt brytes. Spesifikt, vil behandlingssamtykkeskjema sannsynlig nevne at psykologer er pålagt å rapportere tilfeller av barnemishandling og må løslate pasientjournaler dersom retten bestilt.

Muligheten av en person til å samtykke til behandling er vanligvis avhengig av alder. I mange land, kan barn som ikke har nådd en viss myndig ikke aksepterer å motta tjenester. I disse tilfellene, må foreldre eller verger signere et barn medisinsk samtykkeskjema, autoriserer lege for å yte tjenester. I mange stater i USA, kan vedkommende mindreårige får behandling for visse tilstander som graviditet eller seksuelt overførbare sykdommer uten foreldrenes tillatelse på en behandling samtykkeskjema.

En person som ikke er i stand til å samtykke på grunn av høy alder, psykiske lidelser eller ubevisst vil vanligvis kreve et familiemedlem eller oppnevnt surrogat å signere en behandling samtykkeskjema på hans eller hennes vegne. I tilfeller av medisinsk nødhjelp involverer bevisstløs eller inkompetente pasienter kan medisinsk samtykke antas. En slik bedømmelse kan en lege for å gi livreddende inngrep ved fravær av et surrogat.

  • Behandling samtykkeerklæringer etablere medisinsk ansvar.
  • I mange amerikanske jurisdiksjoner, kan et barns foreldre eller verge nevne midlertidig proxy som kan samtykke til barnets medisinsk behandling.
  • Som en del av en behandling concent form, medisinske fagfolk er forpliktet til å rapportere eventuelle tilfeller av barnemishandling eller omsorgssvikt.
  • I nødssituasjoner, kan samtykke ikke være nødvendig for livreddende førstehjelp.