Hva er en betinget Lien Waiver?

August 26  by Eliza

En betinget lien avkall refererer til en situasjon der et tak på et stykke av eiendommen vil bli fjernet, men bare dersom visse vilkår er oppfylt. Heftelser blir satt på en eiendom når en gjeld skyldte og ikke fornøyd. Heftelser normalt fjernes når gjelden er betalt, men under en betinget lien påtaleunnlatelse, er gjelden i stedet fjernes bare hvis og når gitte vilkår er oppfylt.

En lien kan plasseres på en eiendom for en rekke årsaker. Heftelser kan også plasseres på flere forskjellige typer materiell, fast eiendom som har verdi når solgt. Når en lien er plassert på eiendommen, kan det hemme ownerâ € ™ s evne til å overføre eller selge eiendommen.

En av de vanligste årsakene til plassering av en lien på eiendommen er hvis eiendommen eieren har en dom mot ham i retten, og kan ikke betale gjelden. Dommeren kan beslutte at lien plasseres på eiendommen. Dette betyr at hvis og når eiendommen er solgt, pengene er tatt fra salg og gitt til saksøker hvem man skylder penger.

Mekanikere heftelser er vanlig på biler. For eksempel kan en mekanikk lien plasseres på kjøretøy hvis den personen som eier bilen ikke kan betale. Likeledes er bygge heftelser plassert på boliger hvis personen ikke betaler entreprenøren som utførte byggingen. Skatt heftelser og en rekke andre typer heftelser eksisterer også, helst en ubetalt gjeld er skyldte.

En betinget påtaleunnlatelse tillater personen å selge hjemmet eller annen del av eiendommen, frafalle panterett eller begrensning på salget. En betinget lien påtaleunnlatelse, men er forskjellig fra en ubetinget påtaleunnlatelse der hus kan bare selge hjemmet og ikke lenger har lien på tittelen. Med en betinget påtaleunnlatelse, er lien frafalles eller løftes fra eiendommen bare når visse vilkår er oppfylt. Vanligst, med en betinget lien påtaleunnlatelse, er en av betingelsene at personen som skylder penger eller gjeld må signere en spesifikk utgivelse tillater skyldneren å selge bolig eller eiendom. Når en betinget lien fraskrivelse eksisterer, vil de fleste domstoler hedre waiver bare hvis eiendommen eieren faktisk følger gjennom med de vilkår som fremgår i den betingede lien fraskrivelse.

  • Bygge heftelser er plassert på boliger hvis personen ikke betaler entreprenøren som utførte byggingen.