Hva er en Bond Circular?

April 1  by Eliza

En obligasjon rundskrivet er egentlig en obligasjonsutstedelse som er satt sammen av en garantist eller en gruppe av garantistene. Formålet med obligasjonslånet rundskriv utformet som et dokument som beskriver en obligasjonsutstedelse i detalj, er å tiltrekke seg oppmerksomheten til potensielle investorer, ved å gi alle grunnleggende informasjon om innholdet i tilbudet.

Obligasjons rundskriv inkluderer vesentlige opplysninger som vil hjelpe investor vite om tilbudet er en som er verdt videre etterforskning. Den typiske obligasjon Rundskrivet skal inneholde navnet på utsteder av tilbudet, og muligens noen støtte dokumentasjon om bakgrunnen og omdømmet til utsteder. Denne informasjonen kan raskt hjelpe en investor å avgjøre om dette er en avtale verdt å vurdere, siden omdømmet til utstederen vil trolig stå sentralt i den fremtidige utviklingen av tilbudet.

Sammen med grunnleggende informasjon om utstederen vil obligasjons sirkulære også ta opp størrelsen på tilbudet. Investorer som vurderer tilbudet størrelse å være tilstrekkelig kan velge å se på tilbudet i mer detalj. Andre som ikke er interessert i et offer av den angitte størrelsen kan bare ignorere obligasjonen sirkulære og søke investeringsmuligheter andre steder.

De resterende vanlige detaljer som inngår i en obligasjon rundskriv er kupongen, modenhet, innløsnings- detaljer, og den pris. Disse resterende faktorene kan hjelpe investor å forstå hvor mye den umiddelbare investeringer, og prosjektet når og hvor mye av en retur kan realiseres fra investeringen over en gitt tidsperiode. Avhengig av forventet hastighet og mengden av avkastning, kan investor bestemme at den pris notert på obligasjonen rundskriv ikke er rettferdiggjort av den potensielle fortjenesten indikert av informasjonen.

Investorer som mottar informasjon via en obligasjon sirkulær vanligvis gjør det et poeng å dobbeltsjekke om riktigheten av informasjonen som finnes på den sirkulære. Ved å forske detaljene grundig, er det mulig å bestemme at tilbudet sitert i obligasjonsmarkedet rundskrivet er en god investering, og har en utmerket sjanse til å gi en anstendig avkastning.