Hva er en Border Checkpoint?

November 10  by Eliza

En ramme sjekkpunkt er et område på grensen mellom de to landene hvor folk kan passere frem og tilbake mellom nabolandene. Som uttrykket "checkpoint" skulle tilsi, passerer gjennom et grense sjekkpunkt vanligvis krever en presentasjon av dokumenter og et kort intervju med en ramme offisielle å bekrefte at krysset er lovlig. Naturen av prosedyrer ved en grense sjekkpunkt varierer, avhengig av folkene på hver side.

Vanligvis blir grensekontrollen designet for å trakt kjøretøy og gangtrafikk gjennom en rekke stasjoner bemannet av grensen tjenestemenn. Ofte biler flere baner å velge mellom, for å unngå en flaskehals på grensen, og baner kan deles videre for bruk av hjemvendte borgere, rederier, utenlandske besøkende, og så videre. Internasjonale flyplasser har også en form for grense sjekkpunkt i deres skikker området, som nyankomne må passere gjennom.

Vanligvis grensekontrollen gå begge veier, med tjenestemenn bemanning innganger og utganger. Når noen går inn i en ramme sjekkpunkt, vil han eller hun bli spurt om legitimasjon, og et intervju om innholdet av besøket kan gjennomføres. Biler er vanligvis sjekket for smugler, og et pass kan være nødvendig for identifikasjon og stempling. Folk kan bli anholdt ved grensekontrollen ved mistanke om brudd på loven, unnlatelse har rett pass frimerker, og andre problemer. Ved avkjøringen fra et land i en grense sjekkpunkt, vil en offisiell regel raskt gjennom den reisendes pass og dokumenter for å sørge for at alt er i orden.

Grensestasjoner brukes til å styre strømmen av mennesker inn og ut av en nasjon. De er de første forsvarslinje mot ulovlig innvandring, og de er også det første punktet i samtalen for personer som søker asyl, som asylsøkere må vanligvis erklære sin hensikt ved grensen. En ramme sjekkpunkt er også brukt til å holde smuglervarer inkludert ulovlige rusmidler og farlige landbruksprodukter ut av et land, og som en forsvarslinje mot inngangen til en nasjon for kriminelle formål.

Noen grensekontrollen er veldig avslappet, og passerer gjennom grensen kan være en enkel formalitet, typisk takket være traktat avtaler mellom landene langs grensen. I andre tilfeller kan en grense sjekkpunkt bli kontrollert, og de prosedyrer på sjekkpunktet kan være ganske omfattende. Tight kontroller er mer vanlig langs grenser med fiendtlige nasjoner, eller langs grensene som brukes til ulovlig innvandring. Checkpoint Charlie, en berømt sjekkpunkt mellom Øst og Vest-Berlin, var en bemerkelsesverdig eksempel på en kontrollert og noen ganger også farlig grensen sjekkpunkt.

Det er en god idé å være forberedt på en grenseovergang før passerer gjennom et sjekkpunkt. For utenlandske statsborgere krysser grenser, kontakte ambassaden for nasjonen blir krysset inn er en god idé, for å sørge for at alle krav til en glatt krysset, slik som visum og tillatelser, er oppfylt. Ved grensepassering, kan tolldeklarasjoner skjemaer og andre materialer må fylles ut, og folk bør også være forberedt på et kort intervju, selv om de er tilbake borgere.

  • Et pass kan bli pålagt å passere gjennom et grense sjekkpunkt.
  • En ramme sjekkpunkt er et område på grensen mellom de to landene hvor folk kan passere frem og tilbake mellom nabolandene.
  • Mistenkelige intermodale containere kan bli kontrollert en grensekontrollen.