Hva er en byttepris?

January 3  by Eliza

En swap rente er den renten som er knyttet til den faste delen av en swap. Vanligvis er denne prisen beregnes på grunnlag av hva som skjer i markedet hvor de aktuelle verdipapirer omsettes. Dette bestemmer hva prisen må gjelde for at swap å faktisk bli henrettet. I de fleste tilfeller vil denne prisen reflekterer dagens markedsrente, minus eventuelle premier som kan bli lagt til.

Den nøyaktige miljø hvor swaprenten er ansatt gjør noen forskjell i hvordan det er bestemt. For eksempel, hvis prisen er knyttet til valutabytteavtaler, det er vanligvis basert på forskjellen som eksisterer mellom spotkurs og terminkursen for valutaen. Forskjellen, enten den er positiv eller negativ, blir vanligvis presentert som punkter.

I utlåns situasjoner, vil hastigheten ofte bli beregnet basert på fast rente etappe av relevante rentebytteavtaler. Det er ikke uvanlig for finansinstitusjoner til å gjøre bruk av swaprenten som et middel til å arrangere lånerenter som gjelder når en institusjon gir midler til en annen. På dette punktet, fast rente og swaprenten er svært like, om ikke identisk. Over tid er swaprenten endres, øker eller minker, avhengig av hva som skjer i økonomien.

I noen markeder, spesielt fremvoksende markeder, er swaprenten ofte ansett for å være en mer pålitelig indikator på helsen til markedet enn andre beregnede priser. Dette er sant når statsobligasjonsmarkeder innenfor et gitt marked anses underutviklet. Snarere enn å basere referansekurve på treasury yield, utnytte swapkurven avledet fra prisen er ofte ansett for å være en bedre tilnærming.

Siden swaprenten kan øke utover fast rente over tid, eller slippe godt under det fast rente, långivere og investorer har en tendens til å vurdere nærmere hva som trolig vil skje i markedet i fremtiden, og hvordan disse skiftene vil påvirke hastigheten i både på kort sikt og på lang sikt. Gjør du det hjelper begge parter å avgjøre hvilken grad av risiko blir antatt, og hvis swap er i de beste interessene til alle som er involvert, gitt hver partyâ € ™ s ønsker om utfallet av swap. Forstå markedet, og hvordan det kan påvirke valutaen involvert, eller ha en innvirkning på utlån mellom institusjonene, er en forutsetning for at begge parter er sannsynlig å få det de ønsker fra forretningsforholdet.

  • Finansinstitusjoner benytter seg av en swaprente som et middel til å arrangere lånerenter som gjelder når en institusjon gir midler til en annen.