Hva er en Capital konto?

June 15  by Eliza

Noen ganger referert til som en eksisterende konto, er det kapitalkonto en enhet som gir enkel sporing av investeringer og lån i og ut av et gitt land. Som verdipapirer og lån er kjøpt og solgt, er balansen av hovedstaden konto påvirket, noe som gjør det nødvendig å oppdatere den nåværende status av verdien av eiendelene som finnes på kontoen.

I noen tilfeller, kapital eller brukskonto også spore flyten av andre typer finansielle transaksjoner også. Disse kan omfatte sporing kjøp og salg av varer og tjenester som de strømmer frem og tilbake fra ett land til et annet. I tilfelle av rentebetalinger på ulike innkjøp som obligasjoner, kapitalregnskap også kan velge å inkludere denne type data, forutsatt at interessen er involvert i en internasjonal transaksjon.

Ansettelse av en kapitalkonto til å overvåke transaksjoner kan være nyttig på flere måter. Først kan kontoen bidra til å gi et riktig bilde av kapitalinngang. Et eksempel på kapitalinngang ville være en utenlandsk investor velger å skaffe seg en nasjonal ressurs. Denne prisen av tilsig anses å være en viktig økonomisk indikator som kan bidra i prosessen med å vurdere den samlede finansielle helsen til et land. For det andre er en kapitalkonto et utmerket verktøy i arbeidet med overvåking kapitalutgang.

Avløp er definert som innenlandske investorer velger å kjøpe fordringer på utlandet. Dette tallet er viktig fordi det bidrar til å demonstrere dagens sats på balanse mellom det som sirkulerer i landet kontra hva som strømmer ut av landet i veien for eiendeler. Siste kan kapitalkonto inkludere slike vitale økonomiske indikatorer som gjeldsettergivelse, overføring av eierskap av anleggsmidler, og royalty. Alle disse faktorene bidrar til å gjøre en kapital utgjør en viktig enhet i å få en sterk forståelse på den sanne økonomiske helsen til en nasjon.