Hva er en Cash Arv?

March 21  by Eliza

Et kontant arv er en av flere typer arv som kan mottas av en mottaker eller arving. Snarere enn å være i form av eiendom eller andre eiendeler, er denne arven i form av kontanter eller kontantmidlene. Avhengig av lover om arv i den jurisdiksjonen der kontanter arv er mottatt, arvingen kan eller ikke kan bli pålagt å betale inntektsskatt på kontanter, og kan også være i stand til å unngå arv skatt forpliktelser også.

Siden lover variere i forhold til døds plikter og kontanter arveavgift, er det viktig å ta kontakt med en advokat som er godt bevandret i gjeldende lover om arv penger. Vanligvis vil en arv advokat være oppmerksom på eventuelle terskler som kan gjelde for mengden av arven. For eksempel kan den arv advokat kunne bekrefte at summen av kontanter arv er ikke underlagt inntektsskatt i det hele tatt, og er heller ikke gjenstand for arveavgift fordi det totale beløpet er under grensen identifisert i gjeldende lover. Samtidig kan den advokat finner at mengden av kontanter arv stiger denne terskelen, og kan gi råd arvingen på hvilke skritt, om noen, kan tas for å unngå arveavgift eller i det minste redusere mengden av at skatteplikt.

Statusen til en cash arv kan ikke være den samme for alle relevante skatte etater. En føderal etat kan bestemme at arv er ikke underlagt verken inntekt eller arveavgift, selv om beløpet må gjøres rede for på den årlige selvangivelsen. Samtidig kan en stat eller provinsielle inntekter etaten mener at mengden av arven er underlagt arveavgift, basert på lover som gjelder i at mer lokal jurisdiksjon.

Det er viktig å merke seg at lovene som gjelder arv av eiendom som eiendom er vanligvis annerledes enn de som gjelder for en kontant arv. Det er noen unntak. For eksempel, hvis kontanter arv er i form av noen form for tilgang til en pensjon, en individuell avgang konto (IRA) eller individuell sparekonto (ISA), den nasjonale eller statlige inntekter byrå med jurisdiksjon kan se arven mer som eiendom enn kontanter. Hjelp av en kvalifisert og kompetent advokat er desto viktigere når naturen av kontanter arv er ikke klart når det gjelder hvordan det er kategorisert etter gjeldende lover.

  • Et kontant arv er vanligvis tildelt etter en persons død.
  • Det er viktig å konsultere en advokat i saker som involverer en cash arv.