Hva er en Chief Audit Executive?

June 12  by Eliza

Den direktør revisjon er en uavhengig revisor ansatt av en organisasjon for å inspisere og gjøre observasjoner på alle aspekter av sin virksomhet. Dette executive fungerer sammen med ledelsen i et selskap og gir forslag for å forbedre virksomheten. To hovedoppgaver direktør revisjon forbedrer effektiviteten i bedriften mens håndtere risiko og vedlikeholde interne kontroller i form av korrekt finansiell rapportering og riktig juridisk etterlevelse. Det er viktig at denne executive opphold målet til tross for hans forhold som en innleid arbeidstaker av organisasjonen han tjener.

Bedriftens åpenhet er målet for mange organisasjoner, vurderer de ønsker å virke troverdig for både kunder og investorer. Ideelt sett bør denne funksjonen kommer som et direkte resultat av innsatsen til ledelsen av et bestemt selskap, en gruppe mennesker som jobber hver dag for å sikre at høye standarder blir holdt. De fleste bedrifter krever et ekstra sett med øynene til å se opp for problemer eller problemer som ledelsen kan være over. Av den grunn vil et selskap åpne opp sin virksomhet til tilsyn av en direktør revisjon (CAE).

Basert på tittelen på jobb alene, er det åpenbart at en direktør revisjon vil ha en innvirkning på den finansielle rapporteringen av selskapet. CAE kan oppdage regnskapspraksis som kan falle inn i lyssky territorium og kunne heve røde flagg for skatt tjenestemenn. I tillegg klokker CAE ut for noen andre områder av organisasjonens virksomhet som kanskje ikke er i fullstendig overensstemmelse med enten standard lover eller god forretningsskikk.

Bortsett fra en slik forglemmelse, er det direktør revisjon også ansvarlig for å gjennomføre en grundig undersøkelse av et selskaps virksomhet og finne ut de områdene der selskapet kan være mangler. CAE kan anbefale måter som selskapet kan gjøre virksomheten mer effektivt, og dermed forbedre bunnlinjen. Hun kan også utføre risikovurdering, bedømme hvor selskapet kan være sårbare enten i nåtid eller på et tidspunkt i fremtiden.

Ideelt sett vil direktør revisjon utføre disse oppgavene på en objektiv måte, selv om han er ansatt av selskapet som han undersøker. CAE må ta alle nødvendige forholdsregler for å unngå å gi inntrykk av en interessekonflikt, noe som kan undergrave noe arbeid for selskapet hun kan gjøre. Det er ingen regulatoriske bord som oppsyn med arbeidet til disse uavhengige revisorer, slik at en bedrift bør flittig gjøre sin forskning før du bestemmer hvilke CAE til leie.

  • Den direktør revisjon er en uavhengig revisor ansatt av en organisasjon for å inspisere og gjøre observasjoner på alle aspekter av sin virksomhet.