Hva er en Clearing Corporation?

January 11  by Eliza

Fjerne selskaper er enheter som er koblet med børser og bistå i behandlingen av investeringstransaksjoner. Noen ganger referert til som oppgjørssentraler eller bedrifter, til clearing aksjeselskap funksjoner sikre at eventuelle henrettet handelen er gjennomført jevnt samt på en riktig måte. For investorer, oppgjørssentral fungerer som selger, mens også oppfyller rollen som kjøper når du arbeider med virksomheter som ønsker å selge verdipapirer.

Oppgjørs aksjeselskap kan være opptatt med alle aspekter av en transaksjon. Ofte vil selskapet representerer utveksling til investor, og pass på at full åpenhet om innholdet av et verdipapir er gjort. Gjennom ledelse av en lysning megler, kan clearing aksjeselskap bidra til å gi detaljer om bakgrunnen og tidligere resultater av sikkerhet, samt forberede anslag basert på nåværende og forventede forholdene i markedet.

Når full avsløring er etablert, de clearing aksjeselskap hjelpemidler i oppgjør av transaksjonen. Dette vil innebære å sørge for at vilkårene og betingelsene for salg er forstått og avtalt av begge parter. Som kjøperen utfører for å kjøpe en gitt sikkerhet, følger clearing aksjeselskap gjennom å sørge for at betalingen er anbud og selger krediterer salg og initierer overføring av eierskap.

Den endelige plikt for clearing aksjeselskap har å gjøre med levering av sikkerheten til den nye eieren. Dette vil innebære å sørge for at alle dokumenter knyttet til salg og overdragelse er komplett og i orden. Både kjøper og selger vil motta dokumenter som bekrefter salget og navngi investor som ny eier av posten for sikkerheten.

Visning som kommunikasjonslinje mellom en kjøper og en selger, fungerer clearing aksjeselskap for å sørge for at utførte handler er utført med presisjon. I tillegg vil clearing aksjeselskap sikre at vilkårene som er beskrevet i salget er innenfor regelverket som styrer markedet.