Hva er en Commercial Hedger?

May 5  by Eliza

Kommersielle hedgers er selskaper som søker å sikre stabiliteten i en gitt vare ved å ta en posisjon i råvaremarkedet. Den eksakte natur av innsatsen eller stilling vil variere, avhengig av type påvirkning selskapet ønsker å øve på varen. Generelt er målet for den kommersielle hedger er å skape en situasjon hvor prisen på varen holdes på et nivå som anses å være ønskelig av selskapet.

En av de viktigste faktorene for å motivere anvendelse av denne type strategi er bruken av varen i produksjonen. Den kommersielle hedger vil ofte gjøre bruk av varen i produksjon av varer og tjenester som selges av selskapet. Fra dette perspektivet, bør det ikke komme som noen overraskelse at hedger ville ønske å holde prisen for varen på et nivå som er rimelig til aksjeselskap. Denne handlingen kan bidra til å holde produksjonskostnadene for selskapet innenfor budsjett, og dermed forbedre mulighetene for å realisere et netto overskudd.

Når et selskap velger å ansette en sikringsstrategi, blir den kommersielle hedger både investor og forbruker. Dette kan hjelpe på bunnlinjen. Først ved å sikre en futures opsjon på varen, kan selskapet kreve verdifulle produksjonsmaterialer på en ønskelig pris. For det andre, kan selskapet dra nytte av den stabil ytelse og handel av varen på det åpne markedet. På ita € ™ s beste, denne tilnærmingen plasserer den kommersielle hedger i en vinn-vinn-situasjon som overfører det vesentligste av markedsrisiko til spekulative investorer som deltar også i markedet.

Mange forskjellige typer selskaper fungere som hedgers. I todayâ € ™ s markedet, ville en av de mer vanlige eksempler på en kommersiell hedger være en bedrift som er avhengig av oljeprodukter for å kunne drive. Hedger ville kjøpe futures mens per fat prisen for råolje er relativt lav, og dermed sikring mot markedsrisiko involvert med forhøyede prisene på lang sikt.