Hva er en Commercial Paper?

November 21  by Eliza

Sertifikater er gjeldsinstrumenter som ofte benyttes for å møte kortsiktige kredittbehov. Som et usikret forpliktelse som ofte blir brukt som en investering i et pengemarkedet konto, er varigheten periode for et sertifikatlån begrenset. Generelt kan en kommersiell papir bære en modenhet fra hvor som helst mellom én virkedag til seks måneder fra utstedelsesdato.

I de fleste tilfeller vil en sertifikat notat utstedes i kirkesamfunn som er minst $ 100,000.00 amerikanske dollar (USD). Det er imidlertid mulig å utstede et sertifikat notat som er sammensatt av flere enheter av $ 1,000.00 USD som totalt til et beløp som overstiger hundre tusen dollar mark. Dette kan tillate kjøp av en eller flere enheter av sertifikatlån, avhengig av ønskene til investor.

Sertifikater er generelt utstedt av selskaper eller ved store banktjenester institusjoner. Hovedfunksjonen er å gi midler til companyâ € ™ s kundefordringer for å håndtere kortsiktige forpliktelser. Forventningen er at det utstedende foretaket vil være i en posisjon til å hedre pålydende pluss renter etter forfallsdato på papiret.

Sertifikatlån regnes ikke som en skikkelig gjeldsinstrument for å generere midler til langsiktige prosjekter. Når et selskap ønsker å generere en inntektskilde for noe formål som vil overgå en seks måneders vindu, andre investerings- og innsamlingen strategier vil fungere bedre enn den kortsiktige løsningen representert ved utstedelse av sertifikater.

Bedriftene kan velge å utstede et sertifikatlån som et middel til å håndtere flere kortsiktige prosjekter. En vanlig årsak til utstedelse av sertifikater er å generere midler til kjøp av lagervarer som er nødvendig for en kommende prosjekt. Med ferdigstillelsen av prosjektet og mottak av inntekter fra venture forventet å skje mellom utstedelsesdato og forfallsdato, kan selskapet administrere prosjektet uten å måtte gå gjennom en komplisert lånet prosessen for å finansiere aktiviteten.