Hva er en Copper Slag?

December 27  by Eliza

Kobberslagg er et biprodukt dannes under kobber smelting og raffinering. Som raffinerier trekke metallet av kobbermalm, de produserer et stort volum av ikke-metallisk støv, sot og stein. Sammen er disse materialene gjør opp slagg, som kan brukes for et overraskende antall søknader i bygg- og industrielle områder.

Dette materialet representerer et populært alternativ til sand som en blåsemedium i industriell rengjøring. Ved hjelp av sprengningsarbeid eller høytrykks sprøyting teknikker, kan bedrifter bruke kobber slagg å rense store smelteovner eller utstyr. Slagg blåsing blir også brukt for å fjerne rust, maling og andre materialer fra overflaten av metall eller stein. Dette bidrar til å prep overflaten for maling, eller rett og slett å fjerne uønskede finish eller rester.

Kobber slagg har også vunnet popularitet i byggenæringen for bruk som fyllmateriale. I motsetning til mange andre fyllmaterialer, utgjør det relativt liten trussel for miljøet. Dette betyr at det kan brukes til å bygge opp jorden for å støtte veier, bygninger eller andre overflater.

Entreprenører kan også bruke kobber slagg i stedet for sand under betongkonstruksjon. Slagget tjener som et fint, eller bindemiddel, som bidrar til å holde de større gruspartiklene inne i betongen sammen. Når den brukes på denne måte, bidrar til slaggen for å bedre egenskapene til betong, og tjener også som en form for resirkulering.

En av de primære fordeler med kobberslagg er lav risiko det utgjør for helse og miljø. Silica sand, som representerer den mest populære sprengnings medium og betong greit i bruk, utgjør en alvorlig helserisiko ved innånding. Det kan også bidra til forurensning og andre miljøhensyn.

Kobber slagg har også en høy styrke-til-vekt-forhold, noe som gjør det til et effektivt alternativ i betong, eller som fyllmateriale under veibanen. Da lagt til betong, det gjør den asfalterte overflaten mindre porøs, noe som minimerer problemer med fukt og frost. Det gjør også betong mer brannhemmende, og bidrar til å bremse spredningen av varme og flammer.

Dette materialet har også flere begrensninger som brukere bør være klar over før du bruker kobber slagg. Noen versjoner kan inneholde tungmetaller spor, som kan bidra til luft- og vannforurensning. Det er vanligvis klassifisert som farlig avfall på grunn av denne risikoen. En annen sak å vurdere er skjær volum av slagg produsert i løpet av kobber raffinering. Vanligvis raffinerier ende opp med to enheter av slagg for hver og en enhet av kobber som produseres under smelting.

  • Kobberslagg er et bi-produkt laget ved utvinning av kobber fra kobbermalm.
  • Små nuggets av rent kobber.