Hva er en Core Holding?

December 15  by Eliza

En kjerne beholdning er noen type investering som er kjøpt med den uttrykkelige hensikt å forbli en del av investeringsporteføljen for en ekstremt lang tid, hvis ikke permanent. Arten av denne langsiktige beholdning er generelt ansett for å være både konsekvent lønnsom og betydelig nok til å danne grunnlaget eller kjerne for porteføljen. En kjernefond kan også danne grunnlag for investeringsaktiviteten hvis et gitt fond samt gi grunnlag for en portefølje.

På mange måter er et kjernefond ankeret som gir en følelse av stabilitet og retning til fond og porteføljer. Den type investeringer, som aksjer i et høyt ansett selskap, er vanligvis en anelse om hvilke typer investere muligheter investoren velger å nærme seg. Ofte vil andre og mer transiente investeringer være mulig på grunn av stabiliteten til kjerneenheten, som holde representerer minst en investering som konsekvent vil utføre, selv om andre plasseringer svikte.

Det er noe uenighet om nøyaktig hvor lenge kjernefond må forbli en del av porteføljen for å virkelig bli betraktet som en grunnlegg eller kjerne investering. Noen analytikere indikerer at dersom verdipapir eller annen beholdning har vært i besittelse av investor i minst ti år, kan driftsenheten anses å være en kjernebeholdning. Andre viser at kjernevirksomheten må holdes for tjue år eller mer før oppnå denne statusen.

Atter andre mener det ikke er dagens varighet at beholdningen har vært i porteføljen, men hensikten med investor som er den avgjørende faktoren. Med andre ord, dersom investor kjøper ti tusen aksjer i et veletablert selskap med den hensikt å henge seg på aksjene for den nye par tiår, investeringen kan med rette betraktes som en kjernebeholdning. Statusen ville bare endre hvis omstendighetene gjorde det helt nødvendig for investor å del med aksjene.

De fleste investorer vil ha minst én kjerne holder innenfor investeringsporteføljen. Ofte er ytterligere aksjer lagt til dette når holding og som mulig. Denne trinnvise akkumulering av aksjer over tid kan føre til en god del av finansiell stabilitet, forutsatt at kjernen holder utvalgte utfører godt over lang sikt.

  • En kjerne beholdning er noen type investering som er kjøpt med den uttrykkelige hensikt å forbli en del av investeringsporteføljen for en ekstremt lang tid.