Hva er en Crack Spread?

April 16  by Eliza

Crack spread investerer strategier som involverer spredningen på bestemte typer varer. Sprekken spredningen er fokusert på spredning som eksisterer mellom et kjerneprodukt og sluttproduktene som er utviklet og markedsført ved hjelp av kjerneproduktet. Analysere crack spread kan hjelpe en investor i å kjøpe futures som er knyttet til kjerneproduktet, mens på samme tid vurderer salg av futures opsjoner som er relatert til de avledede produkter.

En av de beste eksemplene på hvordan en sprekk spredning arbeider har å gjøre med varen av råolje. Dette produktet fungerer som grunnlag for et bredt spekter av attraktive varer, for eksempel salg av bensin, fyringsolje, og enda noen kunstige fibre. På grunn av omfanget av sluttprodukter som kan produseres med råolje, sikring futures opsjoner på råolje blir ofte ansett som en stor investeringsstrategi. Samtidig, kan salg av opsjoner futures på produktene laget med råolje til rett tid også hjelpe investor til å realisere en betydelig gevinst fra venture.

Et sentralt element i å bestemme graden av crack spread har å gjøre med ikke bare utvalget av sluttprodukter som er opprettet med bruk av et kjerneprodukt, men også dagens marked etterspørsel etter disse produktene. Dette kan noen ganger innebære vurderer dagens etterspørselsnivå innenfor et gitt land eller selv med en geografisk region av landet. Bruke eksempel på råolje, ville investoren velge å skaffe råolje futures til best mulig pris. Samtidig, ville investoren forsøke å selge futures opsjoner involverer bensin, parafin eller polypropylen når dagens marked etterspørselen er på oppsving, men før etterspørselen begynner å flate ut. Ved å forstå den nåværende verdiforskjellen mellom kjerneproduktet og sluttproduktene, er det mulig å bestemme crack spread, og engasjere seg i å kjøpe og selge til beste fordel.

Som enhver investeringsstrategi, utnyttelse av en sprekk spredning innebærer nøye undersøker de råvarene som er involvert, vurdere gjeldende markedsforhold, og prosjektering fremtidige resultater. Når utnyttet riktig, kan en sprekk spredning gi en investor med viktig informasjon som kan resultere i en betydelig avkastning.

  • Råolje som en vare er et godt eksempel på en sprekk spredning.