Hva er en Dado Blade?

November 3  by Eliza

En dado er som en rektangulær kanal kuttet i ett bord for å motta slutten av en annen. Tømrere bruker ulike metoder for å oppnå denne type kutt, men et vanlig valg er å bruke en dado blad. Den brystningsbladet festes til et bord til å skjære et spor i materialet til en dybde og bredde som er nødvendig for skjøten.

For en vellykket brystningsledd, er det viktig at størrelsen av kanalen være slik at materialet setter seg fast i den. Sider av dado felles kalles skuldrene. De beste leddene har rette og selv skuldre og en flat bunn.

Mens dado er et joint selv, kan bladet også lage andre typer ledd. Overlappskjøter og endeskjøter er enkle varianter som en dado blad kan brukes. Med litt mer dyktighet og tålmodighet, mer komplekse ledd - som mortise og tenon, og boksen leddene - kan opprettes i tillegg.

En type dado blad er en slingre stil blad. Bladet tenner kuttet fra side til side i en slingrebevegelse til bredden bestemmes av en innstilling dial. Mens denne typen dado blad er som regel rimeligere, kan det by på utfordringer å gjøre en ren dado kutt på mindre betydelige bordsirkelsager. På grunn av beskaffenheten av sin snitt, vanligvis etterlater det i bunnen av brystnings svakt konkav i stedet for flate, som er foretrukket.

En annen vanlig stil som brukes er en chipper eller stablet dado blad. I denne typen, er flere blader sammen med chipper bladene plassert sammen med mellomlegg eller avstandsstykker i mellom hvert blad. Legge til og fjerne antall chipper bladene justerer bredden av et brystningsbrudd. Kutt laget med denne stilen av dado blad vanligvis forlater bunnen mer flat enn vingle stil bladene gjør.

De fleste dado sagblad krever en innledende oppsett og justering. Bredden og dybden av dado trengs er beregnet og knivene riktig konfigurert. Mange forskjellige produsenter tilbyr stiler av dado bladene, og finjustering av bladene kan variere mellom ulike bordsirkelsager.

Tømrere noen ganger bruke en ruter for å skape en dado kutt. Spesialitet biter, for eksempel en kryssfiner fresen, sette inn i ruteren for å kutte en forhåndsbestemt dado. Disse typer kutt tendens til å komme i bestemte størrelser og er mindre fleksibel med bredden justering av dado.

Selvfølgelig var det dado kutt før det var elektroverktøy. I denne metoden, kan skuldrene til en brystnings være definert av en backsaw, noen ganger kalt en tapp sag, og deretter en meisel fjerner materialet fra kanalen. Vanligvis er en god mengde kompetanse som kreves for å bruke denne metoden for å gjøre konsekvent nøyaktige dado kutt.