Hva er en datastruktur?

November 12  by Eliza

En datastruktur er et konsept fra informatikk som refererer til en bestemt metode for å samle og organisere informasjon. Alle datastrukturer bruke informasjon om hvor et gitt stykke data ligger i minnet på en datamaskin for å få tilgang til disse dataene, og koble den til andre deler av data. Datastrukturer etablere ett av mange ulike typer relasjoner mellom individuelle biter av informasjon. Forskjellige typer av datastruktur er mer effektive for forskjellige formål, og vanskeligheten med koding varierer mellom typer av datastrukturen.

Arrays er blant de enkleste datastrukturer, men er likevel svært kraftige verktøy for å organisere informasjon. I en matrise, er elementer tildelt sekvensielle minneadresser, slik at minnet adressen til et element i matrisen skal fastsettes svært raskt ved hjelp av enkle matematiske beregninger, en viktig fordel. Arrays kan tenkt som gjelder i en rekke dimensjoner. En en-dimensjonal array kan konseptualiseres som en liste, en todimensjonal matrise som en tabell, og en tre-dimensjonal array som en kube av individuelle celler. Matriser av mer enn tre dimensjoner, kan eksistere i tillegg.

Lenkede lister er en annen enkel, men svært viktig type datastruktur. I en lenket liste, består hver node av en variabel som inneholder både faktiske data og informasjon som identifiserer neste element i listen. En lenket liste kan således gikk gjennom så lang tid som adressen til den første noden er kjent. Denne type datastruktur er allsidig fordi det gir seg til dynamisk vekst, som nye noder kan lett bli tildelt til enhver tid. Tilsetningen av en variabel som inneholder posisjonen til det forrige node i listen tillater denne type datastruktur som skal gjennomløpes i hver retning.

Trær bestille noder hierarkisk, som begynner med en rotnoden, og synkende gjennom flere lag med noder til all nødvendig data har blitt innkvartert i strukturen. Vanligvis er de elementer i et tre sortert på noen måte. Trær kan implementere sortering og kan potensielt gi mye raskere tilgang til lagrede data på grunn av dette, som hver forgrening eliminerer hele Skår av informasjon fra hensyn som må være sortert gjennom i en lenket liste.

Hash tabeller brukes til å bestemme en minneadresse som en gitt stykke data å bli lagret ved hjelp av en ligning for å transformere disse data til en minneadresse. De kan være en meget effektiv konstruksjon for lagring og gjenfinning av data fra en matrise.

Alle datastrukturer er utformet for å redusere antall instruksjoner som en datamaskin må utføre for å finne et bestemt stykke informasjon. Forskjellige typer data egner seg til forskjellige typer av datastrukturen, men de fleste moderne programmeringsspråk gi støtte for en rekke datastruktur, eller gi verktøy for å tillate programmerere å kode sitt eget datastrukturer.