Hva er en Debt Relief Order?

October 27  by Eliza

En gjeld lettelse orden er en type juridisk autorisasjon som brukes til å gi hel eller delvis gjeldsettergivelse til skyldnere. Denne typen gjeldsreduksjon for eliminasjon er tilgjengelig i en rekke land rundt om i verden, og generelt krever at skyldneren fil spesifikke forespørsler med en domstol i jurisdiksjon for å bli vurdert for dette betyr for å håndtere gjelden som har blitt umulig å administrere . Vanligvis vil rettssystemet har spesifikke kriterier som skyldneren må oppfylle for å få innvilget gjeldslette under betingelsene i den rekkefølgen.

Innhenting av en gjeldslette ordre innebærer å sende inn en forespørsel med hoffet til jurisdiksjon. Avhengig av gjeldende lover, kan enkelte borgere kunne arkivere dokumentene personlig, mens på andre områder anmodningen må være innlevert med bistand fra advokat som er autorisert til å tilby tjenester i den jurisdiksjonen. Forespørselen vil vanligvis kreve innlevering av støtte informasjon og dokumenter som bidrar retten til å forstå dagens økonomiske forhold hos kunden, herunder kontakt informasjon som gjør det mulig å verifisere den informasjonen som gis. Avhengig av utfallet av etterforskningen rundt forespørsel, kan retten pålegge delvis gjeldsettergivelse som bidrar til å lindre noen av utestående gjeld, eller for at all gjeld identifisert i anmodningen avvises.

Vanligvis er en gjeldslette for bare utstedes når andre alternativer til gjeldsordning er ikke levedyktig. For eksempel, noen som er permanent deaktivert, ikke kan arbeide for å tjene til livets opphold, og har ingen reelle verdier kan være i stand til å få denne typen lettelse. Av samme token, noen som tenkes kunne gjøre bruk av metoder som gjeld konsolidering eller selv konkurs er mye mindre sannsynlig å få innvilget en gjeldslette rekkefølge.

Som med noen midler for å håndtere gjelden, er det gjeldslette for ikke den ideelle løsningen for alle. Avhengig av de rådende lover i den jurisdiksjon hvor ordren er skrevet, kan sluttresultatet bli en negativ innvirkning på debtorâ € ™ s kredittverdighet. I tillegg er det ofte ikke mulig å få en andre gjeldslette for at et visst antall år etter tildeling av den første bestillingen. Domstolene vil vanligvis oppmuntre skyldnere å bruke hva metoder er tilgjengelige for å bosette seg så mye gjeld som mulig før du prøver å få denne typen beskyttelse fra kreditorer, ved hjelp av gjeldslette rekkefølge som en siste utvei.

  • Vanligvis er en gjeldslette for bare utstedes når andre alternativer til gjeldsordning er ikke levedyktig.
  • En gjeld lettelse orden er en type juridisk autorisasjon som brukes til å gi hel eller delvis gjeldsettergivelse til skyldnere.