Hva er en Deed of reconveyance?

September 19  by Eliza

Også kjent som en reconveyance gjerning, er en gjerning av reconveyance et juridisk dokument som blir presentert for en låntaker på det tidspunktet han eller hun legger seg et lån forbundet med kjøp av et stykke av fast eiendom. Teksten finnes innenfor skjøtet viser at eieren har helt avgjort balansen på grunn på boliglån og ikke lenger har en økonomisk forpliktelse til utlåner. Samtidig, utgivelser utlåner også alle krav på eiendommen som ble gitt av aksept av eiendommen som sikkerhet for boliglån, eller inkludering av en defeasance klausul innenfor den opprinnelige boliglån kontrakt.

En långiver vil utarbeide en gjerning av reconveyance kort tid etter å ha mottatt full nedbetaling av boliglån. I mange jurisdiksjoner, er långiver lovpålagt å inngi tilbud en kopi av skjøtet til hus innenfor en bestemt periode etter at siste betaling er akseptert og lagt til låner € ™ s konto. Utlåner er også ofte nødvendig å sende skjøtet til tinglysing eller annen avdeling innenfor det lokale eller fylke jurisdiksjon, slik at det kan bli registrert i offentlige registre. Gjør du det gjør det mulig å verifisere med bruk av de offentlige registre som alle heftelser eller krav som tidligere var eid av utlåner er nå tilbakelevert og hus holder nå en klar tittel, forutsatt at det ikke er et sekund eller boliglån eller andre typer lån bruke eiendommen som sikkerhet.

Mens utlåner er vanligvis ansvarlig for å utarbeide gjerning av reconveyance, er det ansvaret til hus for å sørge for at dokumentet er forberedt på en riktig måte, og er også videresendt til det lokale skifterett kontoret eller kommunal opptaker for oppføring i offentlig registrering. Gjør bidrar til å begrense faren for å finne ut senere at dokumentet ikke ble behandlet på riktig måte, noe som igjen kan føre til vanskeligheter når og hvis eieren forsøker å selge hjemmet eller gjerning eiendommen over til en kjær. I noen tilfeller kan det lokale jurisdiksjon gi noe støtte i å kontakte utlåner og bestemme når den gjerning av reconveyance vil bli fremmet. Oftere, kan hus sammen med advokat må avtale direkte med en utlåner som har unnlatt å utarbeide og sende skjøtet på en riktig måte.

Bruken av en gjerning av reconveyance er ikke universell, selv om det er vanligvis en slags juridisk dokument som bekrefter at gjelden til utlåner er nå opp i sin helhet, og at utlåner ikke lenger har noe krav på eiendommen. I enkelte jurisdiksjoner kan et dokument kjent som en tilfredsstillelse av boliglån brukes i stedet. Fastsettelse av hvilken dokumenttype du vil bruke er vanligvis basert på natur eiendomsmegling og skifterett lover som gjelder i den jurisdiksjonen der eiendommen ligger.