Hva er en demising Wall?

September 3  by Eliza

En demising veggen er en vegg som skiller områder som tilhører ulike leietakere, samt skille private leietaker områder fra fellesarealer. Slike vegger kan behandles hver for seg i bygningen kode for å adressere bekymringer om energieffektivitet, støy, og leieren sikkerhet. Et enkelt eksempel på en demising veggen kan bli funnet i et leilighetskompleks, hvor den delte vegg mellom to leiligheter representerer et skille mellom områder som tilhører skille leietakere.

I enkelte områder kan byggeforskriftene krever isolering i en demising vegg, for en rekke årsaker. Isolasjon kan holde ned støy og minimere klager på støy fra delte vegger. I tillegg kan den øke energieffektiviteten. Hver leietaker kan styre temperatur og andre forhold i sin egen plass, uten å bekymre deg for å betale for condition i naborommet. Dette kan også være viktig når en demising vegg skiller en usedvanlig varmt eller kaldt område fra en annen region, som en felles vegg mellom en kommersiell kjøkken og en privat bolig.

Slike vegger kan også trenge en brannklassifisering for å hindre brann i å spre seg mellom leietaker områder. Vegger og dører med brannmotstand er en viktig del av konstruksjonen for å kontrollere branner i tilfelle de bryter ut. En demising vegg med en høy rangering mellom to områder kan begrense ansvar problemer; hvis en leietaker uforsiktighet fører til en brann, for eksempel, vil naboleietakers plass være trygg bak en brann vegg.

I en bygning, kan det være regler om hva leietakere kan gjøre med veggene de deler med andre leietakere og fellesarealer. Vanligvis er de ikke kan bevege seg på veggene, som de representerer de ytre grensene for deres plass. De kan også bli utestengt fra å installere visse typer elementer på eller i nærheten av veggen, som en tjeneste til andre leietakere. Leieavtalen vil gi informasjon om eventuelle restriksjoner på eiendommen bruk så leietakere vet hva som er tillatte.

I en bygning inspeksjon, kan inspektøren vurdere demising veggene i en bygning for å sikre at de oppfyller kode krav. Noen ganger intern omorganisering kan skape en ny skillevegg hvor man ikke var tilstede før. I denne situasjonen er det viktig å sjekke koden krav før du full veggen, i tilfelle det det nødvendig å ta noen spesielle tiltak for å møte koden. Hvis det ikke samsvarer, kan inspektøren sitere strukturen eier, og han blir nødt til å fikse det før bygget skal være godkjent for bruk.

  • En demising vegg skiller områder som tilhører ulike leietakere, som i et leilighetskompleks.
  • Isolasjon kan være nødvendig når du installerer en demising vegg for å holde ned støy fra delte vegger.