Hva er en direkte Roll?

March 3  by Eliza

Direkte velt er transaksjoner som flytter eiendeler av en type pensjonering eller pensjonsordning til en lignende kvalifisert pensjonsordning. Ved å gå inn med et enkelt transaksjon å utføre denne oppgaven, er det mulig å unngå nødvendigheten av å betale skatt på eventuelle fondsoppbygging i den opprinnelige planen, så det var ikke egentlig noen utbetaling til det enkelte dekket i henhold til vilkårene i planen. Faktisk har den enkelte til å gjøre svært lite for å utføre en direkte rollover, annet enn autorisere overføringen fra ett plan til et annet.

Ett vanlig eksempel på en direkte roll oppstår når en person velger å forlate en aktuell arbeidsgiver for å ta en posisjon med en annen arbeidsgiver. Noen pensjonisttilværelse midler akkumulert under plan drives av den tidligere arbeidsgiver må utbetales med en spesifisert tidsperiode. Den tidligere ansatt har i hovedsak to alternativer: motta en kontant utbetaling av eventuelle midler i planen eller rulle balansen over til en ny pensjonsordning.

Dersom vedtaket er å motta en kontant utbetaling, må den enkelte telle midlene som inntekt i de fleste tilfeller. Dette betyr at inntektene mottatt som kontanter er gjenstand for beskatning, og vil bli regnet som en del av all inntekt opptjent for gjeldende avgiftsperioden. Derimot, en beslutning om å gjøre en direkte roll betyr den enkelte får ikke umiddelbar nytte av balansen i pensjonsordning og balansen regnes ikke som løpende inntekt.

Ved å gå med den direkte roll alternativet, fortsetter den enkelte til å spare til pensjonisttilværelsen. Saldoen på kontoen er ikke gjenstand for skatt, siden den enkelte ikke mottar midler for umiddelbar bruk. I stedet inntektene fortsetter å bli frelst for pensjonisttilværelse år, og vil ikke være gjenstand for skatt inntil midlene er trukket tilbake til pensjonisttilværelsen i senere år. Velge dette alternativet ikke bare bevarer mengden av pensjon, men også reduserer muligheten for den enkelte å legge inn et høyere skatt braketten, et fenomen som noen ganger skjer når en kontant utbetaling valgadgang.

Mens midlene som er involvert i en direkte roll er ikke gjenstand for skatt, må rulle over aktiviteten rapporteres til skatte byråer som finner sted i en gitt avgiftsperioden. Dette bidrar til å sikre at overgangen til en ny kvalifisert avgang plan fant sted, og at den enkelte ikke mottok noen skattbar inntekt fra transaksjonen.