Hva er en Distribuere Syndicate?

August 31  by Eliza

En fordelings syndikat er en samling av investeringsbanker som band sammen i den hensikt å underwriting og opptrer som distributør for et nytt tilbud fra en gitt sikkerhet. En gang omtalt som et garanti gruppe eller investering banksyndikat, medlemsbankene som er en del av et distribusjons syndikat er i stand til å samle ressurser for å oppnå fordelingen til maksimal effekt. Samtidig, bankene som er involvert i syndikatet dele den potensielle risikoen ved underwriting og distribuere en ny sikkerhets tilbud.

Opprettelsen av et distribusjons syndikat har flere fordeler, selv for mindre bankinstitusjoner. Ved å bli med andre banker som primært er lokalisert i andre deler av landet eller verden, de mindre bankene etablere et nettverk for distribusjon som de aldri ville være i stand til å skape på egenhånd. Siden hver av medlemsbankene bringer kontakter i nettverket som er unike, er evnen til å distribuere den nye sikkerhets til et bredere spekter av potensielle investorer sterkt forbedret. Således kan en sikkerhet som kanskje har gjennomgått en relativt langsom vekstperiode over en lengre tidsperiode får mye mer oppmerksomhet fra flere investorer i en kortere tidsperiode.

Banding sammen i en distribuere syndikat bidrar også til å redusere risikoen forbundet med å lansere en ny sikkerhet. Dette er spesielt viktig for mindre banker, siden de er mindre sannsynlighet for å ha nok ressurser til rådighet for å absorbere tap i tilfelle sikkerheten ikke fungerer som forventet. Men betyr fordelings syndikat strategi at ingen medlem har å pådra hele tapet dersom sikkerheten ikke tiltrekker seg investorer og ikke stige i verdi i løpet av en rimelig tidsperiode.

Kommer sammen som et distribusjons syndikat gjør det også mulig for mindre banker å konkurrere effektivt med større institusjoner. Mens ingen individuelle medlemsbank har de ressursene som trengs for å lykkes distribuere en ny sikkerhets tilbud, kan de samlede ressursene som finnes blant medlemsbankene gjør det mulig for syndikatet å håndtere selv store forretningsprosjekter. Fra dette perspektivet, er syndikatet ordningen en klar fordel for medlemsbankene, som fordelings syndikat gjør det mulig for dem å sikre virksomheten at de aldri kunne ha klart å sikre seg selv.

  • Bankene involvert i en distribuere syndikat aksje den potensielle risikoen forbundet med underwriting og distribuere en ny sikkerhets tilbud.