Hva er en dødsleie Bekjennelse?

February 27  by Eliza

En dødsleiet bekjennelse er en tilståelse gjort av en døende person kort tid før hans eller hennes død. Dødsleie tilståelser er ikke alltid gjort på en faktisk seng eller stedet der personen dør. Noen religioner har stor tro på å bekjenne oneâ € ™ s synder før han døde, mens noen ganger være under inntrykk av at bekjennende hjelper synderen leve lenger. I noen tilfeller blir en dødsleiet tilståelse inn et dødsleie konvertering, der den døende innrømmer at han eller hun var i hemmelighet alltid av en viss religion eller har bestemt seg for å bli konvertert der og da. Dødsleie tilståelser kan være hva som helst, men er ofte en lang bevart hemmelighet om et ubehagelig tema.

Dødsleie tilståelser kan skje hvor som helst. Vanligvis, de tar sted hvor folk oftest dø, slik som i hospice omsorg, sykehus eller hjemme. Slike tilståelser er sannsynligvis ikke så dramatisk som TV gjør dem ut for å være. For eksempel ikke en person ikke trenger å dø umiddelbart etter bekjenne eller til og med samme uke. En dødsleiet tilståelse er rett og slett en tilståelse en person gjør når han eller hun virkelig tror døden er nær, selv om det ikke er det.

Noen ganger religion spiller en sterk rolle i å oppmuntre folk til å tilstå før han døde. Avhengig av religion, kan den døende spørre en gud om tilgivelse eller mer tid. Blant noen, er det tenkt at en person som nekter å tilstå sine synder er mer sannsynlig å dø. De som bekjenner sine synder og leve i rette at deres gud viste barmhjertighet og tillot dem å fortsette å leve.

Av og til et dødsleie tilståelse innebærer å vedta en ny religion, bekjenne en langsiktig religion, eller gi slipp på religion helt, noe som kalles en dødsleie konvertering. Mange hevder at visse kjente figurer tilstått å være av en bestemt religion kort tid før han døde. Tilsvarende ble fremtredende ateister også sies å ha dødsleie konverteringer. Nøyaktigheten av disse påstandene er diskutabelt, men.

Selv om en dødsleie tilståelse kan være om noe, sannsynligvis refererer det til noe ubehagelig å leve med. For eksempel kan en mann ikke ønsker hans kone å vite at han bedro henne mens han er i live, men kan tilstå før dødsfallet. I tillegg til saker, folk ofte avsløre forbrytelser, uekte barn, og generelt alt som veier på sin samvittighet. Dødsleie tilståelser er ikke alltid helt negative; faktisk er noen fakta skjult rett og slett fordi de er vanskelig eller vanskelig å diskutere.

  • En dødsleiet tilståelse kan være ment å rense en persons bevisst av en tidligere utroskap.
  • En tilståelse gjort av en døende person er kjent som et dødsleie tilståelse.
  • Folk i nærheten døden rapporterer ofte ser et sterkt lys.
  • Dødsleie tilståelser er vanligvis gitt av folk å lukke slektninger og kjære.