Hva er en Dollar Bull?

October 16  by Eliza

En dollar bull mener at den amerikanske dollaren er sannsynlig å utføre godt mot andre valutaer. Disse investorene kan konsentrere sin virksomhet på trekk som vil dra nytte av forventet stiger i verdi for den amerikanske dollaren. Deres optimisme kan være kort eller lang sikt, basert på analyse, erfaring og innspill fra kommentatorer og eksperter kjent med markedene. Flere fond og indekser er basert på resultatene av dollaren og kan brukes som investering verktøy av en dollar bull.

Disse investorene har en rekke grunner for å tro at den amerikanske dollaren er trolig sterkere enn andre valutaer. Den ene er tidligere resultater; denne valutaen har en tendens til å være svært stabil, og har en tendens til å gjøre det bedre enn andre utenlandske valutaer. For disse grunner, ita € ™ s ofte brukt for å betegne internasjonal handel og kan spesifikt bedt om i noen transaksjoner av investorer som ønsker å redusere risikoen for tap i forbindelse med valutasvingninger.

Forventede upticks i økonomien i USA kan være en annen motivator for en dollar bull, som kan hevde at disse vil føre til en økning i verdi. Dette kan være balansert mot hvordan landet forvalter gjeld og underskudd. Politiske hendelser kan spille en rolle i tillegg; nasjoner med historisk sterke valutaer er kanskje ikke sterke investeringer hvis de er i en tilstand av uro, for eksempel, eller hvis deres markeder ser ut til å være fallende. Den amerikanske dollaren har en tendens til å samle seg raskt, selv etter å ha tatt et fall, og kan være en god investering for den grunn.

Noen tar en kort posisjon mener at den amerikanske dollaren vil sannsynligvis øke i verdi raskt i forhold til en annen valuta. Investorer kan ta ut kontrakter og kan delta i andre aktiviteter for å åpne en posisjon, venter på valutakursen for å treffe riktig tidspunkt slik at de kan dra nytte av det. En langsiktig dollar bull mener at den amerikanske dollaren vil være verdifull i fremtiden, og gjør en god investering og potensiell butikk av verdi. Når andre investeringer er svake eller svært volatile, synker midler til pålitelige eiendeler eller opsjonskontrakter kan betraktes som en god strategisk trekk.

Investeringsstrategier kan være svært variabel, og ikke alle dollar okser oppfører seg på samme måte. Mange kan være lurt å opprettholde ulike investeringer selv mens du tar nyttige posisjoner med hensyn til den amerikanske dollaren. En dollar bull kan velge å investere i flere forskjellige områder av markedet for å spre muligheter og redusere risiko.

  • Amerikanske valutaen.