Hva er en Domestic Violence Charge?

January 25  by Eliza

En tvist eller mønster av skadelig atferd i et forhold kan føre til en innenlandsk vold kostnad. Selv om det kan være et skille mellom begrepene vold og vold i hjemmet, lovlig kan de bære de samme eller liknende avgifter. Et individ kan stå overfor umiddelbar arrestasjon hvis fysisk vold er begått mot en ektefelle eller partner, og langsiktig verbal, emosjonelle og psykiske overgrep kan også føre til en innenlandsk vold kostnad.

Når misbrukt partneren bestemmer seg for å ta affære som fører til kostnader, kan overgriperen er volatile og ødeleggende atferd forsterkes. Fengsel eller fengsel tid, tap av barnefordeling, og bestillinger av beskyttelse eller besøksforbud kan resultere fra disse kostnadene.

Vold kan beskrives som fornærmende oppførsel mot en partner i et ekteskap eller forhold. Ofte denne atferden inkluderer verbal nedvurdering, manipulasjon, og overdreven kontroll av en partner. En vanlig beskrivelse av en mishandlet person kan inkludere uttrykket "gå på eggeskall" i form av å leve i en fornærmende forholdet der omsorg må tas for å unngå å motta utskjelling, trusler eller tilbakeholdelse av finansielle behov. Når dette misbruk blir fysisk, er det generelt ansett vold i hjemmet.

Mange stater i USA har konkrete svar og beskyttelse på plass for rapporter om innenlands eller ekteskapelig misbruk. Slag, spark, og andre former for overgrep kan føre til arrestasjon og vold i hjemmet kostnader. Truende ord og handlinger også kan være grunn til rettslige skritt mot en påstått overgriper. Stalking lover kan beskytte en partner som er atskilt fra en ektefelle ved resulterer i vold kostnader skal rekkefølgen av tilbakeholdenhet eller beskyttelse bli brutt. Hvordan en overgriper er ladet og dømt, kan avhenge av plasseringen av kriminalitet og graden av overgrep eller skade.

Hvis en person er usikker på om de lover på plass, gjør en forespørsel på den lokale politistasjonen kan gjøres anonymt. Myndighetene kan finne grunn til å anbefale og utstede en vold kostnad, og handling generelt kan tas for å beskytte den krenkede partner før skritt er tatt for å arrestere overgriperen. Når politiet blir kalt inn midt i en innenlandsk tvist, vil typisk en av de involverte personene bli fjernet fra situasjonen for en bestemt periode eller vil bli arrestert og internert i straffeutmålingen eller ytterligere kostnader før en dommer.

Ofte, lenge før en vold kostnad er gjort, en mishandlet individ kan ha utforsket muligheter for spennende en fornærmende forholdet. Søker hjelp gjennom en vold program eller spesialisert ly er vanligvis tilrådelig og anbefalt. Hot linjer kan finnes i telefonboken, og lokale politiet ofte bidra med ressurser til de som søker hjelp. Blir fjernet fra en voldelig levende ordning før hendelser eskalerer kan hindre ødeleggende fysiske og følelsesmessige konsekvenser.

  • I noen tilfeller kan langvarige emosjonelle mobbing og psykiske overgrep føre til vold kostnad.
  • Noen steder, omfanget av en offerets skader avgjøre hvorvidt en handling av vold er ansett som en forbrytelse eller forseelse.
  • Misbrukere ofte nekte misbruk eller klandre offeret for sine handlinger.
  • Vold kan beskrives som fornærmende oppførsel mot en partner i et ekteskap eller forhold.
  • Noen anklaget for vold som inkluderte fysisk vold kan umiddelbart arrestert.
  • Gjennomsnittlig mishandlet kvinne forlater sin overgriper 7 til 8 ganger før hun forlater ham permanent.
  • Undervisning advarselen tegn på aggressiv atferd kan bidra til å forhindre vold på arbeidsplassen.