Hva er en Education Forum?

October 19  by Eliza

Utdanning fora er organisasjoner utformet slik at interesserte mennesker å dele ideer og informasjon fokusert på et bestemt tema. En utdanning forum kan brukes som et læremiddel for personer ansatt i et bestemt yrke eller som har en felles interesse i et gitt tema. Hovedformålet for en pedagogisk forum er å dele ny informasjon, strategier og generelt gi et middel for folk å øke sine personlige banker av kunnskap om emnet under vurdering.

En av de vanligste fora av denne typen er funnet i området utdanning. Lærere i offentlige og private skolesystemer kan delta i en lærerutdanning forum som et middel til å konferere med sine jevnaldrende på en rekke problemer. De kan også dele ulike strategier for å lage timeplaner, opprettholde orden i klasserommet, og ved hjelp av moderne teknologi for å engasjere elevene i læringsprosessen. Det er også mulig å dele lærerressurser med hverandre i et strukturert miljø som kan omfatte bruk av læringsmoduler for å gi eksempler på hvordan du skal bruke disse ressursene i et klasserom. Et forum for lærere kan også gi en strukturert måte å ta opp spørsmål som er spesifikke for lærere, for eksempel klasserom utbrenthet eller utvikle rapport med foreldre.

En utdanning forum kan også hjelpe andre mennesker som er ansatt i andre yrker. En business utdanning forum tillater bedriftseiere å samle sin kunnskap og erfaring for å kreativt håndtere nåværende og kommende økonomiske trender innenfor en gitt bransje. Forumet kan være en enkel organisasjon spesielt for lokale bedriftseiere eller en mer formell struktur som inkluderer fagfolk fra hele verden. Takket være utviklingen i elektroniske teknologier, er det nå mulig å holde møter i forumet ved å streame lyd og visuell kommunikasjon over Internett, inkludert regelmessig web-konferanser, oppslagstavler og andre former for elektronisk kommunikasjon.

I noen tilfeller er en utdanning forum et middel for interesserte å samle sammen og gi på fag som historie, musikk, eller til politiske ideologier. Forumet vil ofte inkludere muligheter til å utforske noen aspekter av hovedmotivet i stor detalj, samt gi måter for folk med felles interesser for å sosialisere. Som med alle forum, kan strukturen være så tilfeldig eller så formell som forumet medlemmene ønsker.

Mens den viktigste funksjonen til de fleste utdanningsfora er rettet mot å utdanne medlemmer av gruppen, kan de også være et middel for å utdanne et større valgkrets. For eksempel kan et formelt strukturert lærerutdanning forum gir en effektiv måte for lærere å arbeide med lokale eller statlige styrene i utdanning. På samme måte kan en bedrift utdanning forum jobbe tett med en lokal handelskammeret for å oppnå felles mål i samfunnet.

  • Utdanning fora tillate lærere å dele ulike strategier for å lage timeplaner.
  • Utdanning fora kan være basert på nettet.
  • Lærere i offentlige og private skolesystemer kan delta i en lærerutdanning forum.