Hva er en effektiv skattesats?

December 23  by Eliza

En effektiv skattesats er den totale eller gjennomsnittlige inntekten skattebyrden på en person eller selskap, etter at alle skattesatser er beregnet. Skattesatser kan uttrykkes på mange måter å markere ulike aspekter ved et skattesystem, men den effektive skattesatsen gir det klareste samlet bilde av en persons skattebyrden. Matematisk er det beregnes som summen betalt skatt, delt på totalt skattepliktig inntekt, og er kjent som en prosentandel.

Bruken av en beregning som den effektive skattesatsen er nyttig av flere grunner. Det viktigste er at Internal Revenue Code of the United States, som regulerer skatter, er svært komplekse. Det var ikke alltid nødvendig å konsultere en kvalifisert revisor når forberede selvangivelse, men dette er i økende grad er tilfelle. I virvelvind av fradrag, forskuddstrekk, kreditter og andre komplikasjoner, kan det ofte være vanskelig å fastslå nøyaktig hvor mye skatt du betaler i prosent av total skattepliktig inntekt.

Spesielt når det gjelder såkalte "progressive" eller lagdelt skattesystemer, er det lett å miste oversikten over ens faktisk skattesats. Vurdere følgende hypotetiske situasjon. I en viss progressiv skattesystem, er den første $ 50 000 amerikanske dollar (USD) av en persons inntekt beskattes med en ti prosent rente. De neste $ 100,000 USD beskattes med 25%, og noe gjenværende over det blir skattlagt med 35%.

Hvis en person betaler de nødvendige avgifter på alle hans $ 217,950 USD av inntekt, ville det være lett for den personen å ikke vite hvor mye hans effektive skattesatsen var. Noen få enkle beregninger er nødvendig for å vise at det er omtrent 24,6%. Denne andelen vil være litt forskjellig for hver inntektsnivå på grunn av den trinnvise oppbygging av systemet.

Bortsett fra det enkle effektive skattesatsen, er det noen variasjoner på dette uttrykket som også kan være nyttig. For eksempel, er den marginale effektive skattesatsen en kombinasjon av det marginale og den effektive skattesatsen, og brukes til å beregne den totale skattesatsen pålagt den siste, eller marginal, dollar som er brukt eller opptjent. Den effektive gjennomsnittlige skattesatsen er en annen variant, og kan være forskjellig fra den effektive skattesatsen hvis det er beregnet ved hjelp av noen andre tiltak enn skattbar inntekt. Mens de mange forskjellige måter å uttrykke skattesatser kan noen ganger synes å føre til ytterligere forvirring, slike beregninger er nyttig, om ikke annet for å avgjøre når utilsiktede av urettferdige konsekvensene av skatteklasse kan forekomme.

  • Den effektive skattesatsen er den gjennomsnittlige skatte en bedrift eller enkelte betaler tross alt av sine skatter er beregnet.