Hva er en eksepsjonell element?

August 19  by Eliza

Regnskap rapporterer all aktivitet i en bedrift, plassere en pengeverdi på mange forskjellige transaksjoner som skjer med jevne mellomrom. Regnskapsførere klassifisere transaksjoner på mange forskjellige måter, med ett semicommon transaksjon være en eksepsjonell element. Dette elementet er spesiell eller ikke en normal aktivitet i en virksomhet; imidlertid fortsatt behov for det representasjon på regnskapet. Eksempler på ordinære poster inkluderer restruktureringskostnader, fortjenesten fra salg, og uvanlige gevinst eller tap fra ulike aktiviteter. Nasjonale regnskapsstandarder krever inkludering av disse elementene på selskapets resultatregnskap og balanse.

Bedriftene rapporterer normal virksomhet i resultatregnskapet, som rapporterer en selskapets inntekter, varekostnader, og kostnader. Resultatet av disse elementene er netto overskudd laget av vanlige forretningsvirksomhet. En eksepsjonell element som går på uttalelsen kan ha sin egen seksjon like nedenfor driftsresultat linje. Den spesielle delen lar brukere av resultatregnskapet for å forstå hvorfor et selskap gjort eller tapt mer penger enn forventet fra sin virksomhet. Hver eksepsjonell element har sin egen linje i denne delen av resultatregnskapet, med noen handlinger eller elementer som påvirker balansen i tillegg, avhengig av transaksjonen.

Det er best å forstå alle typer generelle unntaks element kategorier som kan være på et selskapets resultatregnskap. Restruktureringskostnader oppstår når et selskap gjør store endringer i løpende drift. For eksempel bytting produksjonsmetoder i et helhetlig måte resulterer vanligvis i restruktureringskostnader. En nært beslektet element til restruktureringskostnader er gevinst eller tap ved salg av en eiendel. Når et selskap fjerner en viktig del av utstyret fra produksjonsprosessen, det selger varen for profitt eller skrap og registrerer gevinst eller tap på sine regnskaper.

Oppstå uvanlige gevinster og tap når et selskap engasjerer seg i en aktivitet som ikke representerer normale forretnings salg. For eksempel kan selge ut en stor del av inventar selskapet vil ikke lenger selge være en eksepsjonell element. Dette er eksepsjonell fordi det er en engangs salg som kan være til en distributør eller andre selskap - i utgangspunktet, et ikke-standardisert kunde. Når et selskap liquidates seg av inventar, betyr det at selskapet ikke vil eller ikke har tenkt å forbli i en bestemt bransje. Den komplette avvikling representerer en engangs gevinst eller tap som selskapet ikke forventer ikke å engasjere seg i en annen tid.

  • Eksempler på ordinære poster inkluderer restruktureringskostnader, fortjenesten fra salg, og uvanlige gevinst eller tap fra ulike aktiviteter.
  • Restruktureringskostnader oppstår når et selskap gjør store endringer i løpende drift.