Hva er en elv Habitat?

January 31  by Eliza

En river habitat refererer til miljøet som levende organismer kan overleve i og rundt en elv. Dette kan referere til dyreliv eller planter. De fleste tenker på fisk når de tenker på en elv habitat, som er sant; Fisken lever ofte i slike habitater. Annet dyreliv skjønt, slik som mikroskopiske skapninger som lever i vann, steiner, eller jord, også ringe elver hjem. I tillegg har mange forskjellige typer planter lever langs elveleiet og på sidene av elva, som kan fungere som mindre leveområder.

Det er viktig å huske på når du vurderer naturtyper og økosystemer at alt henger sammen. En river habitat kan sees som en stor habitat, eller som en rekke mindre leve, som hver er avhengig av den andre for å fungere ordentlig. Som et resultat, kan mange ting påvirker en elv habitat; endringer i elvebredden eller plantene langs sidene av elven kan bidra til erosjon. Forurensning fra overvann avrenning kan også innvirke negativt på habitat, samt folk som søppel og kaste sitt søppel på bakken i stedet for i søpla kan. Saltholdighet og temperatur endringer i elva kan også ha en innvirkning på elve habitater.

For noen elv habitat å være vellykket, er en bred blanding av plante- og dyrearter vanligvis nødvendig. Dette er fordi det er nødvendig for næringskjeder, også kjent som trofiske nivåer, å eksistere i økosystemer. Hvilke typer plante- og dyrearter som vil bli funnet i en elv habitat varierer sterkt avhengig av den regionen i verden elva er funnet. Fisk, plankton og insekter er noen av de mest vanlige; pattedyr som bever kan også bygge habitater langs en elv. Andre dyr, som hjort, kan også bruke elva som en kilde til rent drikkevann.

Dyreliv kan våge seg ut av sin sine elve habitater for å søke etter mat eller til andre formål. Elva habitat representerer vanligvis et sted hvor de vil gå tilbake til å sove trygt, til butikken samlet mat, eller å forbli kamuflert fra potensielle overgripere. Av disse grunner er det viktig å være forsiktig når fiske eller spille i og rundt en elv, og være klar over alle de potensielle habitater som er rundt. Ta ekstra vare vil sikre leveområdene ikke er skadet, og at de forblir et trygt sted for dyr å leve.

  • En elv som renner gjennom en skog.
  • En våtmarks elv.