Hva er en entreprenør Waiver?

June 27  by Eliza

En entreprenør waiver er en juridisk form avkall en økonomisk interesse i et byggeprosjekt, vanligvis i bytte mot full betaling. Entreprenører har rett til å plassere en lien på eiendommen inntil de er betalt slik at hvis en klient ikke klarer å betale fullt ut, har de rettslige skritt for å gjenopprette midlene. Når entreprenøren signerer påtaleunnlatelse, er lien ikke lenger i effekt og entreprenøren ikke har noen rettslig interesse i eiendommen. Det er viktig å få en entreprenør fraskrivelse ved avslutningen av en jobb, som en lien på en eiendom kan føre til juridiske problemer i fremtiden.

Når entreprenører starter en jobb, de gir informasjon om pant i eiendommen, kjent som en mekaniker lien. En ting for folk å være klar over er at underleverandører kan også ta ut heftelser. Dersom entreprenøren ikke betaler dem, kan de utøve lien å få pengene sine. Dermed er en enkelt entreprenør fraskrivelse betyr ikke nødvendigvis en eiendom trygg mot rettsforfølgelse. Folk trenger også å motta pressemeldinger fra underleverandører.

Entreprenøren avkall og utgivelsen, som det ofte kalles, viser at entreprenøren har mottatt full betaling for arbeidet, og vilkårene i arbeidsavtalen er oppfylt. Eiendommen eier også innrømmer at entreprenøren gitt alle de tjenester han ba om, og at de ble utført til tilfredshet. Hvis det er en tvist om kvaliteten på tjenesten, må hus nøye dokumentere det og møte med en advokat for å diskutere alternativer.

Uten en entreprenør fraskrivelse, forblir lien på plass. Eiendommen eier kan ikke selge, fordi lien skyer tittelen, og kan ha problemer med å gjøre ting som å ta opp lån med sikkerhet i fast eiendom, fordi långivere ikke ønsker å konkurrere med en annen lienholder. Entreprenøren kan også velge å utøve lien, som starter sak mot grunneier. Ta saken til retten kan være kostbart og tidkrevende, selv om entreprenøren er i feil og har fått full betaling.

Mennesker bekymret for bruk av underleverandører kan ta noen skritt for å beskytte seg selv. Dette kan inkludere å betale dem direkte eller utstede felles sjekker til entreprenøren og underleverandør, samt opprettholde forsiktig dokumentasjon av alle regninger betalt. Dersom eiendommen eieren kan vise at hun betalte kontoen i sin helhet, kan underleverandøren ta tvisten til hovedentreprenør å gjenopprette penger skyldte.

  • En entreprenør waiver er en juridisk form avkall en økonomisk interesse i et byggeprosjekt, vanligvis i bytte mot full betaling.