Hva er en Estuary?

July 2  by Eliza

En elvemunning er en vann-funksjon hvor ferskt og salt vann blanding. Fordi en elvemunning krever fri og åpen tilgang til sjøen, elvemunninger alltid forekomme langs kysten, men i enkelte tilfeller kan de utvide flere miles innlandet. Den unike naturen av en elvemunning vert mange dyre- og plantearter, og har en tendens til å være en lønnsom sted for mennesker å bosette seg i tillegg, siden en elvemunning kan gjøre en utmerket beliggenhet for en havn. Noen biologer spesialiserer seg på å studere de komplekse systemer til stede i elvemunninger.

Det finnes en rekke forskjellige typer av elvemunninger, vanligvis brutt opp av hvordan de er dannet. Mange, for eksempel, er druknet elvedalene, opprettet da steg havnivået, forårsaker havet for å oversvømme lavtliggende land. Andre er dannet gjennom tektoniske bevegelser, når platene of the Earth spenne eller trekke fra hverandre, og skaper dype folder i landet. En bar-bygget elvemunningen er skjermet bak en sandbanke eller øy, mens fjordene er elvemunningene skåret ut av landet i perioder med istid.

Byggingen av en elvemunning sikrer at den er minst delvis skjermet fra de mer ekstreme værforhold funnet på åpent hav. Mange bukter og viker er faktisk elvemunninger, for eksempel. De mer milde forholdene er ideelle for unge arter av marine dyr, og de kan ly et utvalg av vannfugler og plantearter i tillegg. I tillegg har en tendens til en elvemunning å samle næringsstoffer, noe som gir en god kilde til mat for dyr som kaller elveos hjem.

Vannet i elvemunninger er klassifisert som brakkvann, noe som betyr at det er saltere enn ferskvann, men ikke så salt som sann sjøvann. Ulike elveos har unike nivåer av miksing; noen er tungt stratifisert, noe som betyr at mer tett, kaldt saltvann klemmer bunnen mens varmere ferskvann flyter på toppen, og andre er mer blandet. Presise saltholdighet og pH-verdier varierer i elvemunninger rundt om i verden, avhengig av nivåene av flyt fra vannkilder som til sammen gjør elvemunningen.

En elvemunning kan være svært følsom for miljøødeleggelser. For eksempel, tung oppdemming oppstrøms kan resultere i en redusert flyt av ferskvann til elvemunning, dramatisk endre miljøet. Dette kan føre til en nedgang i biologisk mangfold, som mer delikate arter dø ut eller finne mer gjestfrie steder. Forurensning kan også få konsekvenser for en elvemunning, spesielt næringsstoff forurensning som avrenning fra gårder, noe som kan føre til en kraftig nedgang i vannkvaliteten.

  • Noen elvemunninger dannes når de tektoniske platene of the Earth spenne eller trekke fra hverandre.