Hva er en exculpatory punkt?

December 19  by Eliza

En exculpatory klausulen er en bestemmelse i en kontrakt som gjenspeiler en fest med vilje å gi opp en rettighet, krav, eller privilegium at han eller hun kan ellers være berettiget til å ha. Vanligvis den tilbakelevert til høyre er evnen til å saksøke den andre parten for skader hvis en bestemt hendelse inntreffer. For eksempel, hvis noen kommer fallskjermhopping, kan han eller hun signere en kontrakt lindrende selskapet vert dykket fra ethvert ansvar hvis turen ikke? € ™ t gå som planlagt. Å være rettskraftig, må en exculpatory klausul som regel å være skriftlig og undertegnet av de berørte parter.

Som en generell regel vil en domstol håndheve en exculpatory klausul så lenge det er rimelig. Klausuler som har ufat- vilkår, men kan bli slått ned. I tillegg er en domstol vanligvis ikke vil håndheve en klausul som avlaster en part fra forsettlig eller uaktsomt å forårsake skade på en annen. Andre faktorer en domstol ofte ser på å avgjøre om en klausul er gyldig inkludere de relative forhandlingsposisjoner for partene, om klausulen ble tydelig avslørt, og spesifisiteten av klausulen.

Exculpatory klausuler er ofte satt inn i ulike typer eiendomsmegling kontrakter. I en leieavtale, for eksempel kan en utleier inkludere en exculpatory klausul som avlaster ham eller henne fra ansvar for eventuelle personskader påført av leietakere eller deres gjester mens på eiendommen. Klausulen kan også unnskylde utleier fra ethvert ansvar for skader på tenantsâ € ™ personlig eiendom, selv om skaden skyldes noe sånt rør frysing, en brann eller et innbrudd.

Et boliglån låntaker kan ønske å inkludere en exculpatory klausul i et boliglån kontrakt. Denne type klausul vanligvis avlaster låner fra personlig ansvar dersom låntaker misligholder i betaling. Hvis utlån selskapet samtykker til leddet, vil en misligholde låner bli pålagt å overgi eiendommen til utlåner som betaling for utestående saldo på lånet. Mens utlån selskapet har rett til eiendommen, det vanligvis ikke er berettiget til å ta noe annet fra låntakeren.

Skaperen av en tillit noen ganger inkluderer en exculpatory klausul i en trustavtalen. I denne sammenheng er klausulen generelt utformet for å beskytte bobestyrer. Hvis håndheves, vil det frikjenne bobestyrer av ansvar som følge av eventuelle handlinger bobestyrer utfører i god tro på vegne av tillit begunstigede. Forvaltere som opptrer i ond tro eller som er grovt uaktsom kan ikke nyte beskyttelse under klausulen.

  • Exculpatory klausuler er ofte satt inn leieavtaler.
  • Fallskjermhoppere ofte signere kontrakter med exculpatory klausuler.