Hva er en fast Eiendeler Register?

July 14  by Eliza

En anleggsmidler registrere er en registrering av alle eiendeler holdt av en virksomhet som er ment å brukes til forretningsformål og ikke solgt for profitt. En slik rekord er pålagt ved lov i USA i skattemessig forstand. Holde en anleggsmidler registrere inkluderer samle detaljert informasjon om alle anleggsmidlene i et selskap besittelse. Eksempler på anleggsmidler omfatter maskiner og utstyr som brukes til å produsere produkter og land og premisser som virksomheten blir gjort.

I løpet av sin eksistens, må selskapet kjøpe ulike elementer som tillater det å drive forretninger. Disse elementene er eiendommen av virksomheten og er atskilt fra varer og tjenester som selskapet selger til sine kunder. Også kjent som anleggsmidler, må disse elementene spores til enhver tid, ikke bare for å være kompatibel med skattelovgivningen, men slik at selskapet kan vite kostnadene knyttet til alle sine eiendeler. Ettersom dette er tilfelle, en grundig driftsmidler registrere er avgjørende for driften av enhver bedrift.

Den mest åpenbare komponenten av eventuelle driftsmidler registrere er en detaljert liste over alle elementene som kvalifiserer som anleggsmidler. Disse eiendelene ikke lett kan selges for penger, de er heller ikke ment for det formålet. For eksempel vil en del av maskiner som brukes i fremstillingen av et bestemt produkt være et konkret eksempel på et driftsmiddel. Anleggsmidler kan også omfatte mindre konkrete elementer som opphavsrett, fordi disse elementene har en verdi alle sine egne.

Verdsettelse av eiendeler i et selskap besittelse er også en nødvendig del av en anleggsmidler registrere. Dette er nødvendig for skatteformål, og kan også være nyttig for selskapet når det gjelder å vite hva slags forsikring er nødvendig for å beskytte anleggsmidler. Et selskap gjør en verdivurdering av anleggsmidler besitter den må også ta hensyn til avskrivninger. Avskrivninger er den verdien som en eiendel mister over tid det brukes, og selskaper har lov til å skrive av tap av at verdien på selvangivelsen.

Et effektivt driftsmidler registrere vil omfatte så mye detaljert informasjon om eiendeler som kan muligens bli inkludert. Dette bør omfatte hvor elementene er plassert, hvor de ble kjøpt, og da er tid for vedlikehold på elementene. Serienummer og strekkoder tillate alle elementer for å være lett spores til sine kilder, og de er som regel inkludert på registre for den grunn.

  • Verdsettelse av eiendeler i et selskap besittelse er også en nødvendig del av en anleggsmidler registrere.