Hva er en finansiell Disclosure?

May 22  by Eliza

Kvartalsrapporten er et vidt begrep som brukes til å beskrive prosessen med å gi publikum tilgang til finansiell informasjon. Offentlige tjenestemenn er ofte nødvendig for å gjøre avsløringer av denne typen. Dette inkluderer både tillitsvalgte og enkeltpersoner som kjører for offentlig kontor. De fleste land har opplysningsplikt lover som styrer prosessen med når og hvordan en person eller selskap skal gjøre offentliggjøring av finansiell informasjon, spesielt når denne beskrivelsen er ansett som viktig for å fatte beslutninger som påvirker andre mennesker.

Hovedformålet med informasjons forskriften er å sørge for at det ikke er misbruk av offentlig tillit som finner sted, og at det ikke er noen åpenbare interessekonflikter mellom de finansielle beholdninger av en offentlig tjenestemann og det ansvar som den offisielle er overlatt til å utføre. Utvalget av dokumenter som kreves som en del av den finansielle avsløring variere fra ett land til et annet. Det er imidlertid ikke uvanlig at slike dokumenter som årlig selvangivelse, generell informasjon bank, og offentliggjøring av eiendommer eid samt eventuelle investeringsaktivitet skal gjøres tilgjengelig for offentlig ettersyn.

Sammen med offentlige tjenestemenn, folk som jobber i finanssektoren er også underlagt lover om økonomisk avsløring. Fordi fagfolk som arbeider i en bank eller et meglerhus er kjennskap til en god del informasjon før den gis til allmennheten, er det alltid en sjanse for at noen vil bruke denne innsideinformasjon til å få økonomisk fra disse dataene. Ved å kreve økonomisk avsløring på minst en årlig basis, er det mye lettere å identifisere eventuelle situasjoner der noen form for misbruk av fortrolig informasjon fant sted og ta noen rettslige skritt anses hensiktsmessig.

I tilfelle at et individ eller en annen enhet ikke overholder finansielle avsløring forskrifter satt på plass av staten eller nasjonale myndigheter, vil en undersøkelse vanligvis følge. Hvis feilen å utlevere informasjon er funnet å være tilsiktet, det er en god sjanse for at en kostnad på avsløring svindel vil bli arkivert. Straffer for denne type aktivitet kan omfatte store bøter samt noen tid i fengsel.

I den finansielle verden, de fleste meglere og andre som har ansvar for å forvalte ressursene i klienter som kreves for å sende inn årlige avsløring uttalelser. I USA, er denne prosessen ofte strukturert for å overholde bestemmelsene satt på plass av National Association of Securities Dealers, vanligvis kjent som NASD. Ved å strukturere statlige og føderale økonomisk avsløring lover å omfatte bestemmelsene i eksisterende NASD avsløring protokoller, bidrar regjeringen til å støtte foreningen i sitt forsøk på å politi sine egne medlemmer og opprettholde en høy grad av integritet og etikk innenfor yrket.

  • Finansinstitusjoner må gjøre visse opplysninger tilgjengelig for publikum til enhver tid.