Hva er en Flow Line?

September 6  by Eliza

Strømningslinjer er rørledninger som er konstruert for å lede strømmen av noen type væske eller gass fra en kilde til enten utstyr som brukes til å behandle stoffet eller noen form for lagringsanlegget. Det er ikke uvanlig for en flyt linje for å være utstyrt med elektronisk overvåkningsutstyr og andre funksjoner som gjør det mulig å kontrollere hastigheten på at flyten under overføringen. Avhengig av den eksakte funksjon av rørets strømningsledningen, kan forskjellige sikkerhetsforskrifter gjelder konstruksjon og kontinuerlig drift av systemet.

Et vanlig eksempel på en strømningslinje blir brukt i innsamling og prosessering av olje. Mens systemdesign for linjen kan variere noe, vil en basislinje på en borerigg kreve bruk av rør som har en større diameter. I den ene ende er røret forbundet med det som er kjent som en klokkenippelen like under boredekket. Det er ved dette punktet at oljen kommer inn i strømningsledningen. Ved den motsatte ende er koplet til linjen som er kjent som en pungrotte magen. Magen, som er ganske enkelt en bredere delen som fungerer som en returledningen, deretter ruter produktet til tanker som filtrerer urenheter fra olje og lagre den oppsamlede produktet.

En lignende prosess blir brukt med en vannstrømningsledning. Mange kommunale vannsystemer benytter linjen for å rute vann som er utvunnet fra avløpsvann, og rute det forurensede vann til renseanlegget. Noen systemer benytter en rekke av filtre som bidrar til å fjerne noen av de større forurensninger for behandling i et annet område av anlegget. Røret strømningslinjen beveger vannet gjennom anlegget, hvor det fremkommer og kan returneres til det kommunale vann-system, eller tillates å strømme inn i et legeme av vann så som en strøm, elv eller innsjø. Siden vannet er blitt rengjort, kan den uten fare for noen marine liv i vannmassen.

Byggingen av en flyt linje normalt innebærer behovet for å overholde alle statlige sikkerhets og strukturelle regler som gjelder i området der linjen er plassert. Gjør du det bidrar til å sikre at potensialet for at systemet bryter sammen og muligheten for forurensning eller fare for liv og omgivelsene er holdt på et minimum. Periodiske inspeksjoner av hver del av flyt line hjelp for å sikre at systemet forblir i samsvar med de regler og forskrifter.

  • Avhengig av den eksakte funksjon av rørets strømningsledningen, kan forskjellige sikkerhetsforskrifter gjelder konstruksjon og kontinuerlig drift av systemet.