Hva er en flyktning fra Justice?

September 25  by Eliza

En flyktning fra rettferdighet er en person som flykter fra en bestemt jurisdiksjon for å unngå straffeforfølgelse for sine forbrytelser. For eksempel kan en person som har blitt beskyldt for kidnapping flykte til et annet land, stat eller region for å unngå rettssak og mulig overbevisning. Vanligvis er den personen som flykter den som frykter overbevisning og straff for forbrytelsen. I noen tilfeller, men et vitne kan betraktes som en rømling fra rettferdighet. I en slik situasjon, kan en person flykte for å unngå å vitne i en straffesak.

I noen tilfeller kan en flyktning fra rettferdighet forsøke å unnslippe loven ved å flykte til en annen jurisdiksjon innenfor samme land. Noen ganger dette fungerer, men ofte er det ikke. Dette er fordi loven tjenestemenn kan søke diffuse warrants i andre jurisdiksjoner, tilrettelegging arrestasjonen av den kriminelle i stedet som han flyktet.

En flyktning fra rettferdighet kan også flykte til et annet land. Dette kan vise seg å være mer problematisk for polititjenestemenn, spesielt hvis en flyktning har flyktet til et land som er på langtur. Det er ikke umulig, men å pågripe en kriminell som har gjort det. Det er politi-organisasjoner som har myndighet i å undersøke og arrestere de som flykter over landegrenser. Landet søker å arrestere den enkelte har til å avhenge av andre lands samarbeid i å sende den kriminelle tilbake å stilles for retten i den opprinnelige landet, men.

Foruten diffuse warrants, er det andre mekanismer på plass for å fange de som velger å kjøre fra loven. For eksempel er det TV-programmer som gir informasjon om flyktninger, oppmuntre vanlige borgere til å være på vakt for flyktninger og varsle polititjenestemenn av deres oppholdssted. Likeledes andre medier, inkludert de på Internett, kan brukes til å gi bilder av de som er ønsket av loven.

Dusørjegere også spille en viktig rolle i å fange rømlinger fra rettferdighet. Dusørjegere spore opp kriminelle og hale dem tilbake til retten i bytte for en monetær belønning. Disse menneskene vanligvis arbeider for kausjon bondsmen som betalte kausjon for anklaget kriminelle før de flyktet. De kausjon bondsmen leie dusørjegere for å sørge for at de kriminelle dukker opp for retten, noe som gjør det mulig for kausjon bondsmen å hente inn pengene sine. Mange steder er lisensiert dusørjegere lov til å bære våpen og bryte seg inn i en kriminell bolig for å pågripe ham.

  • En person som flykter til et annet land etter å ha blitt anklaget for kidnapping kan betraktes som en rømling av rettferdighet.
  • Flyktningene som er fanget er mer sannsynlig å møte alvorlige straffer.
  • Kausjon penger returneres, forutsatt at siktede deltar hans eller hennes domstolsbehandling.