Hva er en fordeling Line?

May 8  by Eliza

Også kjent som en opphopning linje, er en distribusjonslinje en type indikator som brukes av investorer og finansanalytikere å bestemme fremtidige bevegelser i prisene innenfor et gitt marked. Fokus for dette teknisk analyse fokuserer på volum av handel som foregår innenfor dette markedet, og hva bevegelsen av at volumet indikerer om fremtidige hendelser. Vanligvis, hvis fordelingen linjen viser at volumet av handel knyttet til en gitt aksje eller gruppe av aksjer øker, prisen vil også begynne å øke, signaliserer investor å kjøpe nå før at prisøkningen faktisk skjer.

Fordelingslinjen er et verktøy som er til klassifisert som en moment-indikator. Dette er fordi å vurdere volum av handel betyr å se nærmere på både tilbuds- og etterspørsels assosiert med en gitt aksje eller gruppe på lager. Ideen er å avgjøre om etterspørselen vil øke, noe som igjen fører til mer aktiv trading. Hvis det er tilfelle, så prisen for aksjene er trolig også øke etter hvert som flere og flere investorer søker å erverve hva aksjer er for tiden opp for salg.

Gjøre mest mulig ut av denne situasjonen krever ikke bare nøyaktig vurderingen av utdeling linje når det gjelder å merke seg et mønster av økt eller redusert volum i handel, men også å ha noen idé om hvor lenge den trenden vil fortsette. For eksempel, hvis fordelingen linjen indikerer at handel er opp, kan en investor velger å kjøpe aksjer nå før prisene begynner å øke. På dette punktet, er neste skritt å bestemme hvor lenge å holde disse aksjene for å få det høyeste nivået på retur. Dersom investor kan bestemme at trenden vil trolig fortsette i to eller tre måneder før den reverserer, er det mulig å ha en generell idé om når du skal tilby disse aksjene for salg, unngå platået og eventuell nedgang i priser, og gå bort med en ryddig mengde profitt.

Vurdere fordelingen linje å projisere fremtidige kursbevegelser er en relativt vanlig strategi. For det meste, vil investorer og andre som er involvert i handel situasjoner ikke stole utelukkende på denne tilnærmingen for å nå sine konklusjoner. Snarere vil forstå dagens status for distribusjon linje brukes sammen med flere andre indikatorer som et middel til å skape et system av sjekker og balanserer som er brukt på oppgaven med å forutsi de fremtidige bevegelser. Når denne balansen opprettholdes og alle relevante faktorer er vurdert i forhold til hverandre, er sjansene for å gjøre et nøyaktig anslag og generere en avkastning basert på at spådommen sterkt forbedret.

  • En fordeling linje er en type indikator som brukes av investorer og finansanalytikere å bestemme fremtidige bevegelser i prisene innenfor et gitt marked.