Hva er en foreldre erklæringen?

December 18  by Eliza

En foreldre erklæring er et juridisk dokument som en forelder til et mindreårig barn kan bruke til å lage en edsvoren erklæring om noen aspekter av foreldrenes rettigheter. De vanligste foreldre bekreftelser knyttet til farskap og tilbakelevering av foreldrenes rettigheter. Foreldre affidavits kan brukes til en rekke forskjellige ting, men fra sikkerhets- og samtykke utgivelser for childrenâ € ™ s aktiviteter til sverget uttalelse av adresse og bosted for utdanningsmuligheter.

Affidavits er mye brukt i loven, ofte i stedet for retten vitnesbyrd som en måte for en person å sverge under ed at visse fakta eller skriftlige uttalelser er nøyaktig. Alle affidavits er juridiske dokumenter som bærer med seg den bindende vekten av loven. Det eneste som gjør en foreldre erklæring tydelig er at det er knyttet spesifikt til fakta eller påstander om foreldrenes rettigheter og plikter.

Farskap affidavits, for eksempel, er juridiske dokumenter der en far kan erkjenne et barn som sitt eget. Mesteparten av tiden, er en mann som er gift med en kvinne som føder automatisk antas å være at childâ € ™ s far. Ingen erklæring er nødvendig i dette scenariet. Når foreldrene ikke er gift, må far vanligvis erkjenner sitt farskap. En farskap erklæring er ofte den foretrukne kjøretøy.

En far som velger å erkjenne et barn kan frivillig signere et farskap affidavit på tidspunktet for den childâ € ™ s fødsel. Han kan også bli tvunget til å signere hvis han blir funnet av en domstol til å være childâ € ™ s biologisk forelder. Foreldre erklæring gir moren til å motta visse barnebidrag og andre ytelser fra den navngitte far. Det gir også barnet til visse avhengige fordeler, blant annet arverett og forsikringsdekning i enkelte tilfeller.

Foreldre affidavits er også rutinemessig brukes i foreldrenes rettigheter tilbakelevering scenarier, vanligvis involverer adopsjoner. Selv om mye avhenger av vilkårene for adopsjon, er biologiske foreldre ofte nødvendig å gi avkall på alle rettigheter som de kan ha i å heve eller besøke deres barn. Signering av en foreldre erklæring anerkjenne at barnet ble født, men banne å overføre foreldreretten til en annen, er en juridisk bindende måte å permanent bryte foreldre-barn-forhold.

Ikke alle foreldre affidavits er så endelig, imidlertid. Det er mange ganger i løpet av en childâ € ™ s liv når mor, som en kompetent voksen, kanskje må gjøre ansvarsfraskrivelser og uttalelser til fordel for barnet. Noen ganger, fritidsaktiviteter som idrettslag eller søvn-away leirene krever foreldre til å signere en foreldre erklæring banne å holde sponser organisasjonen ufarlig i tilfelle skade. Affidavits banne på at et barn bor fast eller semi-permanent innenfor rammen av en viss skolekrets kan også være nødvendig for skolen påmelding eller for barnet å motta noen community-sponset fordel.

Forskjellige land har ulike regler med hensyn til hvordan en foreldre erklæring må utføres, hva dens form skal være, og den spesifikke informasjonen at det må inneholde. Mesteparten av tiden, er advokater som er kjent med lokale regler leid inn for å lage utkast til foreldre bekreftelser. Feilaktig formulert eller feil henrettet affidavits kan ikke håndheves i retten. Domstoler ta svorne uttalelser i affidavits svært alvorlig. Som sådan, en foreldre erklæring som er forfalsket eller som inneholder usanne påstander kan sende inn underskrifter til mened avgifter, bøter, og noen ganger til og med fengselsstraff.

  • En far kan erkjenne et barn som sitt eget gjennom en faderlig erklæring.
  • Fars affidavits blir noen ganger brukt til å tilby samtykke for en bestemt aktivitet, eller for sikkerhetsutgivelser.
  • Arrangørene av søvn-away leirene kan kreve foreldre til å signere en foreldre erklæring banne å holde sponser organisasjonen ufarlig i tilfelle av skade på et barn.