Hva er en forhandling Team?

May 4  by Eliza

En forhandling team er en gruppe av personer som kommer sammen med det formål å representere en bestemt enhet under en forhandling med en annen part. For eksempel kan teamet representerer en virksomhet som er i forhandlinger med en fagforening i løpet av lønnssatser og fordeler for ansatte. Lag av denne typen er ofte laget i løpet av ventende fusjon av to selskaper, noe som gjør prosessen med å gre ressurser jevnere og mer ryddig. Forhandlingsteam er ofte satt sammen som en del av prosessen med å dele eiendeler under prosessen med en skilsmisse.

Med noen forhandling lag, er det et behov for å etablere noen form for intern struktur, hvis laget er for å kunne fungere. En person skal tjene som tilrettelegger, og dermed sikre at teamet forblir på målet når det gjelder å vurdere alle faktorer som er relevante for forhandling. Noen på laget må fylle rollen som speaker eller programleder, bevegelig nåværende posisjon av teamet til den motsatte side. En skikkelig forhandling laget trenger også noen til å føre tilsyn med alle typer forskning og utarbeidelse av dokumenter som er nødvendige for å diskutere og til slutt bringe forhandlingene til en konklusjon.

En effektiv forhandlingsteamet vil skape et sett av mål før noen gang nærmer seg forhandlingsbordet. Disse målene bør være konkret nok til å holde teamet fokusert på oppgaven, men fleksibel nok til å tilpasses dersom opposisjonen produserer bevis som endrer forutsetningene som disse målene er basert på. Å ha en klar visjon om hva forhandlingene skal oppnå bidrar til å hindre prosessen fra vandrende inn i side problemene som er bedre løst i en annen setting.

Dynamikken mellom gruppemedlemmene er også avgjørende. Ideelt sett bør hvert medlem av teamet være til støtte for de oppgitte mål, og komme med konkrete bidrag til arbeidet med å nå disse målene. Samtidig, bør hvert teammedlem være godt kjent med plasseringen av den andre siden av saken, og har minst en delvis forståelse av hva de ønsker å oppnå med forhandlingene.

Å være en del av en forhandlingsteamet er ikke en lett oppgave. Det er ikke uvanlig for gruppemedlemmer til å være uenige på ulike punkter under forhandlingene. Dette kan skape spenning og hindre forhandlinger fra å gå frem på en produktiv tempo. I tillegg, lag som ikke er godt organisert er mye mer sannsynlig å være litt kaotisk og mindre enn kompetent i å kommunisere med opposisjonen. Av denne grunn må alle personer som er valgt for forhandlingsteamet være i stand til å jobbe med mennesker som er i stand til å forbli rolig, forsøke å forstå ulike synspunkter, og være villig til å jobbe med andre på måter som holder gruppen på oppgaven.