Hva er en formell Charge?

November 23  by Eliza

En formell ladning er mengden av elektroner som deles mellom atomer i et molekyl. Når det oppstår en kjemisk binding mellom to eller flere atomer, er valenselektroner delt mellom atomene. Dette er det ytterste lag av elektroner fra et atom. I hovedsak er den formelle ladningen utviklet for å bestemme antall elektroner hvert atom bidrar til molekylet. Denne foreningen kalles en kovalent binding.

Ved beregning av dette konseptet, er det viktig å forstå den korrekte strukturen av molekylet. Dette kan utføres visuelt, ved hjelp av den fremgangsmåte som er kjent som Lewis-strukturen. Lewis-strukturen er et definert sett med parametere som gjør det mulig for forskere og forskere å være i stand til å diagram hvordan atomene i molekylet binding sammen. En av de primære fordelene ved hjelp av Lewis-struktur er at den identifiserer hvor elektronene av en kovalent binding er plassert, noe som gjør det enklere å bestemme den formelle resultat.

Den nøyaktige formelle lade formelen er ikke så mye en matematisk ligning, men mer av en generalitet. Formell ladning først identifisert ved å finne antall valenselektroner av et gitt atom når den er i sin grunntilstand, noe som betyr at det ikke har noen avvikende ladning. Innenfor hvert molekyl, vil det være et visst antall elektroner som ikke er bundet til andre atomer. Disse bør bli subtrahert fra mengden av valenselektroner. Det siste trinnet er å finne ut hvor mange elektroner gjennom andre kovalente bindinger i molekylet, skal disse deretter subtrahert fra det gjenværende antall, noe som gir den riktige formelle ladningen.

Den viktigste forskjellen mellom denne ideen om molekylstruktur og oksidasjonstilstanden er det faktum at elektro ikke er tatt hensyn til med en formell ladning. Elektro er viktig for å forstå hvor sterk tiltrekning kan være mellom forskjellige atomer. Dette bidrar til å bestemme oksidasjonsnivået av et molekyl. Men med den formelle kostnad, er hensikten bare å finne ut hva belaste hele molekylet opprettholder som en enhet, snarere enn dens sannsynlighet å bånd med andre elementer.

Ved bestemmelse av dette prinsippet, er det mulig å bestemme om et bestemt molekyl har beholdt alle eller mistet noen elektroner. En tommelfingerregel i formell ladning kjemi er det faktum at antallet av elektroner er vanligvis svært nær null. Noen ganger er det et negativt tall eller et positivt tall, men ligningen er satt opp for å hjelpe å identifisere antallet manglende elektroner. For eksempel, hvis et bestemt molekyl formulerer inn følge av null, enn ingen elektroner mangler fra de opprinnelige elementer. Hvis det viser en negativ en, men da en av elektroner ble tapt.

  • En formell ladning er utformet for å bestemme antall elektroner hvert atom bidrar til molekylet.