Hva er en forventet avkastning?

March 2  by Eliza

En forventet avkastning er den verdien som investorene forventer en ressurs for å tjene eller tape i gjennomsnitt over en gitt tidsperiode. Mer presist, er det summen av alle mulige økonomiske utfall av en eiendel som er vektet med sannsynligheten for outcomeâ € ™ s forekomst. Lett beregnet ved hjelp av en trestruktur, hvis en eiendel har en 70 prosent sjanse for å tjene 6 prosent og en 30 prosent sjanse for å tjene 9 prosent i et år, da den forventede avkastningen av eiendelen beregnes som 6,9 prosent. De renter, utbytte og kapitalgevinster og tap av eiendeler påvirke deres forventede avkastning. Også referert til som gjennomsnittlig avkastning, er det en investorâ € ™ s beste prediktor for fremtidig markedsatferd.

Faktiske forhold forventet retur

I motsetning til en forventet avkastning, er en faktisk avkastning rapportert beløp som en eiendel vunnet eller tapt over en gitt periode. En totalavkastning er en assetâ € ™ s faktisk avkastning over en investeringshorisont, inkludert reinvesterings priser. Det er svært usannsynlig at en assetâ € ™ s faktiske avkastningen vil være nøyaktig den samme som den forventede avkastningen, slik at en eiendel anses "på stream" hvis dens faktisk og forventet avkastning er tilstrekkelig nær. Hvis en eiendel har betydelig dårligere eller bedre enn den anslåtte avkastningen, da kalles det en unormal avkastning, som kan oppstå på grunn av fusjoner, renteendringer, eller søksmål, som alle påvirker bestemt ressurs i stedet for markedet som helhet.

Prediksjon Metoder

For å oppdage og utnytte unormal avkastning, investorer er avhengige av en rekke metoder for å nøyaktig forutsi den forventede avkastningen av en eiendel. Foruten de tre diagram beregningen nevnt tidligere, er en annen enkel metode for å ta det historiske gjennomsnittet av siste årlige avkastning. Den historiske gjennomsnittet er ikke et dårlig estimat dersom et selskap har en lang historie, har nøyaktige historiske data, og har gjort noen endringer i sin struktur, retningslinjer og strategier. På den annen side, tillater beregning tar ikke hensyn til flyktighet, som er et mål på svingningene av investeringsalternativer fra år til år, og derfor er en temmelig primitiv anslag.

Risikofrie Eiendeler

Noen økonomer har lagt merke til at risikofrie aktiva, som obligasjoner, har uforklarlige, nedre, langsiktig totalavkastning enn mer volatile aktiva som aksjer. Som et resultat, kan risikofrie aktiva negativt påvirke beregningen av en forventet avkastning. Økonomene Edward C. Prescott og Rajnish Mehra kalles dette fenomenet "aksjepremiegåten", som økonomer har kjempet for å forstå. Aksjepremien er den meravkastningen som er til overs når risikofrie assetsâ € ™ avkastning er trukket fra den forventede markedsavkastningen. Moderne økonomiske modeller som kapitalverdimodellen (CAPM) forsøk på å løse aksjepremiegåten ved å estimere den forventede avkastningen av risikofrie aktiva forskjellig fra risikable aktiva. Modellen tar hensyn til volatiliteten i risikable aktiva og deres følsomhet for endringer i markedet.