Hva er en Forward Spread?

December 11  by Eliza

En videre spredning er grunnlaget punkt forskjellen mellom spot- og terminpriser på et verdipapir. Det er spesielt den terminpris handel rabatt. Spotprisen er den nåværende salgbar pris på et marked vare. En forwardprisen er en forhåndsbestemt pris avtales ved starten av en kontrakt som vil bli utbetalt i fremtiden. Den basispunkt er en enhet som brukes til å merke endring i markeds råvarer.

Frem spredningen er også kjent som termin pips eller terminpunktene. Det er ofte brukt for å beskrive rente avkastning, endringer i renter, og aksjeindekser. Den vanlige metoden for å beregne spredningen er å sammenligne forwardprisen til spotpris fra måneden før. Gjennom denne fremgangsmåte, vil det ta forskjellen mellom de to pris i en bestemt tidsperiode.

Flere forskjellige elementer er brukt for å beregne den forover spredning. Disse inkluderer antall dager til levering av varen, rentedifferansen, og spotprisen. Resultatet blir i alminnelighet uttrykt som en enkelt helt tall og to eller flere desimaler. For eksempel hvis en forwardprisen er 1,04 og spotprisen fra en måned før er 1,00, deretter frem spredningen er 0,04. Dette betyr fire basispunkter.

I noen situasjoner, prisene fremover og spot er de samme. Det kalles da den på linje fremover spredning. Definisjonen av pari er nivå eller lik.

Noen investorer kan beskytte seg mot endringer i spredningen ved å signere en forward spredning avtale. Den kan brukes til å låse i en rekke frekvenser mellom hvilke en akseptabel basis kan bli funnet. I andre tilfeller kan det være nødvendig å fastsette en indeksert hastighet og deretter enige på hvor mye høyere, og senk det kan gjøres på grunn av spredning.

I noen tilfeller en beregning kan gjøres ved hjelp av flere termin sprer seg. Denne typen prognosen vanligvis består av to separate poeng foran spotprisen. Mens en typisk frem spredningen vil fange verdi på ett bestemt tidspunkt, to punkter gir et mer detaljert bilde av den potensielle fremtidige verdien av en vare.

En forward spredningen er en av de enkleste måtene å forutsi markedet ytelse. Det pleier å være en lav-risiko strategi som kan brukes enkelt av investorer som er ny på trading. Dette er først og fremst fordi konseptet er ganske enkel og krever ikke løse altfor kompliserte ligninger.