Hva er en frafallelse av regress?

March 3  by Eliza

Når noen skylder en gjeld, har han som regel rett til å bruke akseptable, juridiske tiltak for å samle inn betaling. Regress er et begrep som refererer til høyre for en kreditor for å tillate noen andre til å erverve og samle en gjeld. En frafallelse av regress er en klausul, som regel i en kontrakt, der en person eller selskap gir opp retten til å ta rettslige skritt mot noen på erstatning.

En av de vanligste stedene en fraskrivelse av regress er ansatt er i bil forsikringer. Mange politikk omfatter dekning som beskytter mot skader forårsaket av en uforsikret bilist. Dette betyr at hvis en uforsikret driver treff du forsikringsselskapet vil betale for skadene selv om du ikke er på feil. Under påtaleunnlatelse, kompenserer forsikringsselskapet deg for tapet og du ikke lenger har rett til å saksøke den personen som treffer deg; at rettighetene er blitt overført til forsikringsselskapet. Dersom selskapet ønsker, kan det forfølge rettslige skritt mot de uforsikrede driver og få refundert for kravet det betalt.

En frafallelse av regress klausul kan også bli funnet i mange eiendomsmegling leieavtaler. Dette er en klausul der både leietaker og utleier enige om å ikke saksøke hverandre for krav som omfattes av build € ™ s forsikring. Leieavtalen kan også kreve begge parter til å kjøpe fare forsikring der forsikringsselskapet signerer en fraskrivelse gi opp sine rettigheter til å saksøke noen av partene for krav som skyldes uaktsomhet. Hvis denne klausulen ikke finnes, så en leietaker kunne finne seg selv å betale for skader som skyldes uaktsomhet fra hans ansatte eller agenter. Det er imidlertid viktig å være sikker på at en slik bestemmelse i en leieavtale ikke bryter noen klausul i forsikringskontraktene.

Det er også vanlig å finne en fraskrivelse av regress klausul i byggekontrakter. I mange prosjekter, eiere, arkitekter og entreprenører hver signere en waiver for eventuelle skader som er dekket av forsikringen. Disse kontraktene også generelt krever alle partene til å kjøpe fare forsikring for å redusere risiko og sikre at prosjektet fortsetter uten økonomisk tap for alle hvis det oppstår ulykker. Den primære hensikten med slike fritak er å skape et samarbeidsmiljø og redusere potensielle søksmål.

En annen forsikring produkt som kan omfatte en fraskrivelse av regress er en privat workmanâ € ™ s lønnspolitikk. Disse kan komme i en rekke forskjellige former; teppe klausuler som gjelder for alle krav, de som gjelder for alle kontrakter med en bestemt entreprenør, og de som bare gjelder for én entreprenør for ett bestemt prosjekt. Siden forsikringsselskapet er enige om å betale påstander uten å søke refusjon fra den eller de som er ansvarlige for skaden, er kostnaden av premien økt med inkluderingen av disse fritak. Kostnaden av politikken vil bli økt proporsjonalt avhengig av type fraskrivelse av regress nødvendig.

  • En frafallelse av regress beskytter forsikringstakere fra uforsikrede bilister i bil forsikringer.
  • En frafallelse av regress er en klausul, som regel i en kontrakt, der en person eller selskap gir opp retten til å ta rettslige skritt mot noen på erstatning.