Hva er en Freight Terminal?

August 8  by Eliza

En godsterminal er et industriområde der last er lastet og losset. Disse terminalene er vanligvis plassert på Seaport havner, jernbane meter, og flyplasser. Terminaler er de sentrale knutepunktene for nasjonal og internasjonal transport, hvor lasten kan bli konsolidert og overført til steder rundt om i verden.

En last flyselskapet bruker en godsterminal for å laste og losse lasten på fly. Denne type flyselskapet har spesialisert seg på å sende store pakker og bruker fly som er større enn kjente passasjerfly. De fleste lasteplanene har store laste hull på baksiden av flyet som brukes til lasting og lossing av pakker. En last flyselskapet er ofte brukt av militæret til å transportere tungt utstyr og konstruksjonsmateriale.

På jernbaneterminalene, blir spesialvogner lastet på togene, slik at varer kan transporteres over store områder. Mange jernbaneterminaler ligger på havner, hvor vognene er lastet på tog fra skip. Disse vognene holde mange bulk materialer, inkludert stein, stål og tre. Bilindustrien er avhengig av godsterminaler for å sende biler og lastebiler. Disse terminalene er lokalisert i nærheten montering planter så produsentene kan sende nylig monterte biler rundt om i verden.

En Internett godsterminal er et nytt konsept og en moderne måte for lastebilsjåfører til å finne masse å levere i lastebiler over hele USA. Dette er et sentralt knutepunkt som administreres av leverings meglere og gir en sentral jobb tjeneste for uavhengige lastebilsjåfører. Terminalen gir massevis basert på plassering, lastebil kapasitet, og reiselengde.

Havnene er noen av de største godsterminaler som brukes i dag. Disse portene brukes til å importere store mengder varer som sendes mellom land. Havneterminal krever enorme mengder arbeidskraft og tunge anleggsmaskiner for å operere. Arbeidere på disse store dokker laste og losse gods last fra skip.

En pakkeleveringsselskapet bruker en godsterminal som et knutepunkt sortering området for pakken konsolidering. Disse budtjenester operatører sender alle pakkene til en sentral hub terminal, hvor de er sortert, behandlet og overført. Terminalen er ansvarlig for å sette pakken på den aktuelle transport for å sikre den blir levert i tide.

  • Lasteskip laste og losse på havne godsterminaler.
  • Godsterminaler er ofte plassert på havnene.