Hva er en Fuktighet Chart?

October 23  by Eliza

En fuktighets diagrammet er benyttet for å bestemme egenskapene til luften i ulike tilstander. Bestemme luftfuktigheten er viktig i mange produksjonsprosesser, blant annet legemidler, mikroelektronikk, og medisinsk utstyr og utstyr. Det kan påvirke den utvidelse og sammentrekning av et materiale, væskestrømningsegenskaper, bakterievekst, og graden av korrosjon og rust. Det finnes forskjellige typer av fuktighet diagrammer tilgjengelig.

En fuktighets diagram er et verktøy som hjelper folk å tolke hvordan nivået av fuktighet i luften vil endre seg de omkringliggende miljøet endres. Fuktighet er et mål for tilstedeværelsen av vanndamp i luft eller gass. Vanndamp dannes i luft ved fordampning inntreffer, eller når varmt vann produserer damp. Den mengde vanndamp som kan bli absorbert av luften avhenger hovedsakelig av temperaturen. Høyere temperatur luft har kapasitet til å absorbere mer vanndamp.

En psykometrisk Figuren viser flere vanlige egenskapene til luft ved ulike forhold. Disse listene er ofte brukt av ingeniører til å designe og optimalisere ytelsen til oppvarming, ventilasjon og kjølesystemer. Luft egenskaper på en psykometrisk diagram inkluderer tørr-pære temperatur, wet-bulb temperatur, luftfuktighet, fuktighet ratio, bestemt volum, duggpunktstemperatur, og entalpi. Eventuelle to kjente verdier kan brukes til å bestemme den generelle tilstanden i atmosfæren ved å lese de ønskede verdier direkte ut av tabellen. Ulike psykometriske diagrammer er nødvendig for lav, middels og høye lufttemperaturer.

En relativ fuktighet diagrammet gir en rask og pålitelig måte å bestemme mengden av fuktighet i luften. Relativ fuktighet er et mål på mengden av vanndamp i en luft- eller gass, i forhold til den maksimale mengden av vanndamp som kan absorberes ved en gitt temperatur. En relativ fuktighet diagram kan benyttes for å bestemme den fuktighet inne i et hjem ved forskjellige utendørstemperaturforhold. Dette diagrammet er ofte brukt som en veiledning for innstilling og justering luftfuktere, for å gi et behagelig nivå av fuktighet inne i et hjem i tørre vintermånedene.

En annen type fuktighet Figuren viser effekten av relativ luftfuktighet på luftkvaliteten egenskaper, for eksempel bakterievekst, virus, luftveisinfeksjoner, allergiske reaksjoner, ozonproduksjon, og mer. Det kan vise hvordan relativ fuktighet påvirker vekst og alvorlighetsgraden av hver tilstand over et område fra null til 100 prosent. Den optimale sonen for relativ fuktighet ofte vist på tomten. En overdreven eller utilstrekkelig mengde av fuktighet i luften kan føre til negative helseeffekter. Det er viktig å opprettholde relativ fuktighet i en mengde som minimaliserer potensielle risikoer.

  • Bestemme luftfuktigheten er viktig i mange produksjonsprosesser, blant annet legemidler, mikroelektronikk, og medisinsk utstyr og utstyr.