Hva er en fullmakt for Business?

July 5  by Eliza

En fullmakt for virksomheten er en juridisk form som autoriserer noen til å handle på vegne av en bedrift. Skjemaet vanligvis beskriver innstillingene og transaksjoner hvor personen har fullmakt, heller enn å gi en generell fullmakt som ville tillate den autoriserte agent for å handle helt fritt. Det finnes en rekke innstillinger der slike dokumenter kan være nyttig og personer som er interessert i å gi fullmakt til en person i forbindelse med en virksomhet kan diskutere detaljene med en advokat.

Fullmaktsskjema gi hjemmel for en person som opptrer som agent. En fullmakt for virksomheten kan tillate folk å selge verdipapirer, finansregnskap tilgang plasserer ordrer, skrive sjekker, og utføre andre aktiviteter som trengs for å holde en virksomhet i gang. Det kan begrense visse aktiviteter som ansettelser og oppsigelser krefter eller tilgang til visse kontoer av sikkerhetsmessige grunner. Når en person utøver denne makten, vil eventuelle beslutninger behandlet som om de kom fra virksomheten selv.

Det er mulig å bruke en generisk fullmakt til å utarbeide en fullmakt for virksomheten, ved å krysse av ulike feltene i skjemaet for å indikere hva slags beslutninger en person kan gjøre. Advokater kan også være involvert i etableringen av et dokument tilpasset spesifikke behov, og dette kan anbefales. Få råd fra en advokat kan hjelpe folk utarbeide et dokument med den riktige omfanget av krefter og sikre at dokumentet tydelig skisserer alle de tillatelser og restriksjoner.

Fullmakt for virksomheten kan være effektive til enhver tid, eller bare ta effekt under visse omstendigheter, som når den primære beslutningstaker ikke er tilgjengelig eller er ute av stand til å ta beslutninger. Mens beslutninger om fullmakt, bør folk tenke på behovene til den gitte situasjonen og vurdere hva slags krefter de ønsker å gi og når. Det er også viktig å diskutere det med den personen som blir gitt fullmakt, slik at enkelte har en forståelse av hva som er forventet.

Vanligvis er det noen som opptrer med fullmakt forventes å fatte vedtak i beste interesse for virksomheten og dens operatører. Disse beslutningene kanskje ikke nødvendigvis være de som personen ville gjøre personlig, men de støtter de oppgitte målene for virksomheten. Avgjørelsene må også være innenfor rammen av loven; noen som opptrer under fullmakt for en bedrift kan ikke bruke disse kreftene til å koordinere ulovlige aktiviteter.

  • Noen som handler med fullmakt er ventet å ta avgjørelser i beste interesse for virksomheten og dens operatører.
  • Fullmakt for virksomheten kan være effektive til enhver tid, eller bare ta effekt under visse omstendigheter.