Hva er en fullmakt Letter?

July 28  by Eliza

En fullmakt brev er et juridisk dokument som gir et advokatfirma eller noen enkelte spesifisert i kontrakten rett til å ta avgjørelser på vegne av personen representert i brevet. Det finnes en rekke grunner til at folk har en fullmakt brev forberedt, og i mange tilfeller innebærer det forretningstransaksjoner, helsetjenester beslutninger, eller tolkningen av juridiske saker. De eldre vil også ofte vedta en fullmakt brev til utpeke en person til å håndtere sine økonomiske forhold når de ikke lenger er i stand til.

Fullmakten brev må bestå av minst et par grunnleggende definisjoner for å bli vurdert juridisk og bindende. Først må en person eller virksomhet enhet bli kalt til å tjene på vegne av den som undertegner brevet. En omfanget av dette ansvaret bør også gis, og de kan variere fra å være svært begrenset til å gi full effekt i løpet av de beslutninger innenfor denne persons € ™ s liv. Dersom fullmakten er å være begrenset til en viss tid, for eksempel mens en klient er ute av byen, som bør spesifiseres i dokumentet også. Fullmaktsbrev må også være attestert foran et vitne som skal vurderes offisielle.

Kanskje den mest vanlige formen av en fullmakt brevet er utarbeidet for å gi et advokatfirma rett til å handle på vegne av en person eller virksomhet enhet. Dette gjør at en juridisk representant rett til å signere dokumenter på clientâ € ™ s vegne, og for å tolke noen korrespondanse sendes til klienten som involverer juridiske spørsmål. Grunnen til at dette er en slik standard praksis i bedrifter er i stor grad på grunn av tid effektivitet; det eliminerer behovet for viktige papirer som skal sendes til klienten og deretter videresendt til advokat. Andre tilfeller hvor en advokat ville kreve en fullmakt brev ville være å skaffe offisielle poster som kun er tilgjengelig for kunden, som medisinske journaler, fødselsattester, eller andre konfidensielle typer poster.

Det finnes også flere andre situasjoner der en fullmakt brev ville være aktuelt. De er ofte gitt til helsevesenet tjenestemenn, låneinstitutter, familiemedlemmer, og når det oppstår en situasjon hvor ville en person være bedre tjent med å la noen andre til å ta en beslutning for ham. En fullmakt brev kan også trekkes tilbake ved utstedelse av et tilsvarende dokument som fritar rettsforhold.

  • En advokat utarbeider en oppløsning brev for kunden til å signere i mange tilfeller.
  • En fullmakt dokumentet er ofte attestert.