Hva er en Garantiavtalen?

July 25  by Eliza

Avtaler om fulltegningsgaranti foreligger kontraktsmessige dokumenter som involverer spesifikke pakter mellom et garanti gruppe og et selskap som velger å utstede nye verdipapirer. Vanligvis er en agent utpekt til å definere betingelsene i avtalen, sammen med en autorisert representant for selskapet. Garantiavtalen er noen ganger referert til som en kjøpekontrakt eller plassere avtalen.

Hovedformålet med en garantiavtale er å avklare alle vilkårene knyttet til underwriting prosessen knyttet til disse nye verdipapirer. For dette formål, vil både selskapet og garantist gjøre konkrete forpliktelser til emisjonen. I teksten i avtalen, vil de rettigheter og plikter for begge parter være uttrykkelig detaljert, så det er ingen sjanse for eventuelle misforståelser mellom de to enhetene.

Mens noen detaljer om en garantiavtale vil variere basert på faktorer som type av aksjer utstedt, opprinnelseslandet, og eventuelle gjeldende lover som regulerer spørsmålet om bedriftens lager, er det noen elementer som vil bli funnet i noen kontrakt av denne type. En garantiavtale vil rutinemessig definere virksomheten strukturen og formålet med begge enheter som går inn i avtalen. Etter å etablere identiteten til deltakerne, vil avtalen går på å definere vilkårene hver av partene skal kjenne til og rette.

Det er fem andre viktige punkter som vil bli vurdert og definert i hoveddelen av garantiavtalen. Først til garantist vilje pakt kjøpe emisjonen. For det andre vil den offentlige emisjonen prisen på aksjen settes. Neste, vil vilkårene adressere avtalt writing spredning. Fjerde, vil avtalen angi oppgjørsdag. Sist, vil nettoprovenyet som skal realiseres av utsteder defineres.

I noen tilfeller vil garantiavtalen ta på seg en form som er referert til som en best mulig innsats avtalen. I hovedsak er dette en modifisert form av garantiavtalen som indikerer at underwriter vil gjøre en best mulig innsats for å plassere verdipapirer i samsvar med de uttrykte ønsker fra selskapet.

  • Hensikten med en garantiavtale er å avklare vilkårene knyttet til underwriting prosessen.