Hva er en gass Ultralyd Flow Meter?

January 10  by Eliza

En gass ultralydstrømningsmåleren detekterer viskositet, tetthet og temperatur for gasstrømmen ved hjelp av mekaniske lydbølger. Disse innretninger er utstyrt for å måle hastighet variasjoner av ultralydbølger når de passerer gjennom et strømningsmedium, som tillater beregning av materialegenskaper ved deres virkning på akustiske vibrasjoner. Transdusere motta lyd impulser og måle dem mot forskjellene mellom lydbølger som reiser med og mot materialflyt. Dette solid state utstyr er tilgjengelig i størrelser fra håndholdt til klemme-on og faste.

Tre hovedtyper består typisk gass ultralyd strømningsmåler utstyr: overføring, Doppler skift, og åpen kanal. Overføringstyper, eller tidspunkt for flight meter, måle transitt tid mot strømmen av en pipe, enten gjennom invasiv sensing eller ikke-invasiv klemme-på enhetene. Disse opererer på prinsippet om at akustiske bølger som reiser langs en flyt kommer på et annet tidspunkt enn de som reiser mot en flyt. Forskjeller i responstider reflektere proporsjonale endringer med vannføring. De tillater analyse uten avbrudd til noen flyt prosess.

Utstyr avhengig av analyse av en Doppler-forskyvning virkning kan også kalles en refleksjonsmåler. En åpen kanal strømningsmåler kan måle de utsatte strømmer av elver og kulverter samt kloakk. I motsetning til mekaniske strømningsmålere, disse teknologiene er mindre kostbart og invasiv.

Industriell strømningsmålere hadde vært kjent for mindre effektiv ytelse når du måler gass sammenlignet med væsker. Dette skyldes lavere akustisk impedans og høyere dempingsnivåer, eller tap bølge mønster, gassegenskaper. Tekniske løsninger har tillatt den utbredte utvikling av gass ultralydstrømningsmåler produkter, utføre selv der signal-til-støy-forhold er ubetydelig. Disse enhetene kan nå måle utbredelsen av ultralydbølger gjennom rørsystemet. Strømnings medier kan inkludere luft, damp, naturgass og andre gasselementer.

Utbredt bruk av gass ultralyd strømningsmåler utstyr tillater en rekke bransjer tilgang til verdifulle data, som kan bistå i produksjonsprosesser og operasjonelle kostnadsvurderingene. Allsidigheten av teknologien gir applikasjoner i bransjer som arbeider med avløpsvann, petrokjemi, og slam. Måleteknikker som Doppler refleksjoner fra strømnings partikler eller bobler ikke blokkerer strømmer eller nåværende strukturer forstyrrende som kan fange insekter eller partikler; dette gjør dem egnet for næringer som må oppfylle hygienekrav.

Denne teknologien tillater også måling av ikke-ledende fluider i en rekke forskjellige rørdiametre og tykkelser. Gass ultralyd strømningsmåler utstyr forbedrer driftseffektiviteten fra renseanlegg til offshore plattformer. Det er i stand til å fange renner gjennom små rør og kanaler til store røykkanaler, i et bredt sortiment av temperatur. Noen enheter gir muligheter for en eller to-bane transdusere, samt faste eller eksterne elektronikk.

I det vesentlige består av et kontrollgrensesnitt forbundet med et rør monter transduser-par, har utstyret mange anvendelser. De relevante prinsipper for ultralyd strømningsmåling er mange og utvikler seg på mange felt. De kan inneholde bruker ikke bare i enkel flyt overvåking, men også i lekkasjesøking, inspeksjoner av faste installasjoner meter, makt og energistyring og oppmåling. Utstyr kan variere fra lette lomme detektorer til massive, komplekse transduseroppstillingene på faste strukturer.